Vi använder cookies för att kommunicera med din webbläsare och identifiera vem du är. Du kan läsa mer om exakt varför vi använder dom eller dölj detta meddelande
 • Språk
 • Valuta

Qurant

Nytänkande proaktiva företagshälsa

4 av 10 sjukskrivningar kan förhindras och det är här Qurant kommer in.
 
Qurant är en proaktiv företagshälsa med digitala verktyg som ger alla arbetsgivare möjlighet att upptäcka ohälsa i ett tidigt skede. Genom Qurant kan företaget sätta in hälsofrämjande åtgärder och snabbt få tillgång till rätt resurser och vård. Det ger företagen möjlighet att minska sjukfrånvaron med upp till 40 procent – något som är lönsamt både för den enskilde medarbetaren och för företaget. Qurant skapar hållbar hälsa på alla moderna arbetsplatser som förstått att friska medarbetare är företagets allra viktigaste tillgång.

Investerarerbjudande

Vi har nu lagt grunden för vår fortsatta expansion och känner att Qurant är väl positionerad för framtiden. Med de investeringar vi har gjort under 2018 har vi tredubblat vår kundstock, markant ökat kännedomen om Qurant samt skaffat en stark digital plattform och digitala verktyg. Vi har etablerat en ledande position som en modern, flexibel och proaktiv företagshälsa.
 
Nu har du chansen att vara med på vår fortsatta expansion. Genom att bli en del av Qurant hjälper du företag att minska sjukfrånvaron och skapa hållbar hälsa på arbetsplatsen. Det ger friskare medarbetare och ökar lönsamheten.

Produkt

Problemet din produkt löser

Den traditionella företagshälsovården används tyvärr alldeles för sällan för att förebygga ohälsa. Studier visar att investeringar i förebyggande frisk- och hälsovård kan ge mellan två och fem gånger pengarna tillbaka mätt i positiva effekter i form av förbättrad arbetskapacitet, minskad sjukfrånvaro och minskat rehabiliteringsbehov.
 
Arbetsgivaren har stort ansvar och det krävs mycket arbete kring sjukskrivningar och rehabiliteringsfrågor. I dagens hektiska arbetsliv har ansvarig chef inte tid att prioritera detta och medarbetarnas hälsa faller mellan stolarna. Det innebär ännu längre sjukfrånvaro som kostar företagen stora produktionsbortfall. Dessutom skapar det mycket extra arbete för chefer och de övriga medarbetarna. 

Hur produkten löser problemet

Qurant är en proaktiv företagshälsa som stöttar både chefer och medarbetare i alla sjuk- och hälsofrågor. Allt utgår från vårt egenutvecklade, digitala verktyg för effektiv och smidig hantering av sjuk/VAB- och friskärenden. Arbetet förenklas och alla sparar tid.
Qurant samlar alla hälsoärenden på ett ställe. Företaget kan enkelt skapa sig en tydlig bild av hur medarbetarna mår. Det ger arbetsgivarna möjlighet att upptäcka hälsoproblem tidigt och jobba proaktivt med hälsofrämjande åtgärder för att minska sjukfrånvaron och få friskare medarbetare.
 
Med de investeringar vi har gjort har vi en stark digital plattform och verktyg.

Produktegenskaper

Qurant ersätter på ett nytt och innovativt sätt den traditionella företagshälsovården genom att integrera digital sjuk/friskhantering med hälsovård, rehab och arbetsmiljöfrågor.
 
Medarbetarna sjuk/VAB- och friskanmäler sig via mobilappen och får uppföljning och rådgivning av Qurants sjuksköterskor. I nästa steg får medarbetaren snabb tillgång till rätt resurser och behandling via vårt oberoende nätverk av vårdgivare. Det påskyndar tillfrisknandet och ökar tryggheten.
 
Personalansvariga meddelas om sjukfrånvaro direkt via sms/epost samt får smarta påminnelser och rekommendationer på åtgärder. I hälsoportalen får de hälsostatistik på grupp- och individnivå som ger en tydlig bild av medarbetarnas hälsostatus. Qurants sjuksköterskor ger individuellt chefsstöd och relevant information.

Användningsscenarier för produkten

En anställd blir sjuk och anmäler sin sjukfrånvaro via Qurants mobilapp. Medarbetarens chef får beskedet, men kan därefter slappna av. Qurant tar hand om uppföljning och eventuella vårdbehov. En av Qurants sjuksköterskor tar kontakt med medarbetaren och tillsammans diskuterar de fram nästa steg. Det kan gälla behov av läkarbesök, sjukhusvård eller specialbehov av terapeuter, sjukgymnastik, psykolog etc.
 
Qurant återkopplar till företagen om hur det går och hur lång frånvaron kan tänkas bli. I hälsoportalen administrerar företaget enkelt sina medarbetare, ser status på åtgärder och följer upp sjukfrånvaron. Detta underlättar planering och bemanning. Allt för 49 kr per anställd och månad!

Team

Maria Funk avatar
Maria Funk VD och grundare
Maria har en solid erfarenhet av att driva företag i förändring. Hon har även haft ledande befattningar i moderbolaget Tomsund Invest AB där hon arbetat tillsammans med Tommy Sundström sedan 2009. Maria har en magisterexamen i ekonomi från Uppsala universitet.
Tommy Sundström avatar
Tommy Sundström Styrelsens ordförande och grundare
Tommy har en lång erfarenhet inom telekom med ett flertal företagsledande befattningar bl a som vice VD på Europolitan/Vodafone Sweden, VD på inWarehouse och VD på Anthill. Sedan 2009 driver Tommy ett flertal egna verksamheter som VD för Tomsund Invest AB och innehar ett flertal styrelseuppdrag.
Eva Norras Rehn avatar
Eva Norras Rehn Ansvarig för marknadsföring och kommunikation
Eva har en lång internationell karriär inom marknadsföring och kommunikation inom såväl B2B som B2C. Innan Qurant har Eva bl a varit nordisk marknadschef på D-Link, marknadschef på Aastra Telecom och dessförinnan haft ett flertal marknadschefsbefattningar inom Ericsson. Eva har en MBA med påbyggnad i marknadskommunikation från Uppsala universitet.
Pär Schützer avatar
Pär Schützer Systemutvecklare
Pär har sedan sin examen som högskoleingenjör på KTH arbetat med systemutveckling med fokus på webbaserade applikationer. Innan han började på Qurant arbetade han bl a som systemutvecklare på online-företaget Brandos.com.
Michael Emilsson avatar
Michael Emilsson Key Account Manager
Michael har efter sin examen från Blekinge Tekniska Högskola arbetat som inköpare, säljare och affärsutvecklare inom konfektions- och dryckesbranschen. Innan Michael började på Qurant var han Nordic Business Development Manager på Vita Coco med ansvar för försäljningen i Skandinavien.
Mathias Törnblom avatar
Mathias Törnblom Styrelseledamot
Mathias har haft ett flertal företagsledande befattningar med tyngdpunkt på IT och telekom. Mathias är sedan 2012 CEO för konsultbolaget EnvokeIT AB som har stort fokus på att hjälpa sina kunder på lönsam migration till molntjänster. Förutom detta har Mathias ett flertal styrelseuppdrag. I grunden har han studier på Handelshögskolan ... Se mer
Mathias har haft ett flertal företagsledande befattningar med tyngdpunkt på IT och telekom. Mathias är sedan 2012 CEO för konsultbolaget EnvokeIT AB som har stort fokus på att hjälpa sina kunder på lönsam migration till molntjänster. Förutom detta har Mathias ett flertal styrelseuppdrag. I grunden har han studier på Handelshögskolan i Stockholm och KTH. Se mindre
avatar
Pia Borgudd Styrelseledamot
Pia är sjuksköterska med mångårig erfarenhet av kliniskt arbete inom akutsjukvård. Hon har haft ett flertal chefsbefattningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala och är sedan fem år anställd som vårdenhetschef på Capio Sankt Görans sjukhus. Pia har ett stort intresse av grupper och gruppdynamik och utbildade sig 2014 till ACC ... Se mer
Pia är sjuksköterska med mångårig erfarenhet av kliniskt arbete inom akutsjukvård. Hon har haft ett flertal chefsbefattningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala och är sedan fem år anställd som vårdenhetschef på Capio Sankt Görans sjukhus. Pia har ett stort intresse av grupper och gruppdynamik och utbildade sig 2014 till ACC coach och fungerar som interncoach vid sidan om sitt chefsuppdrag. Är ordförande i Etikforum på St Göran där man driver etiska frågor. Se mindre
Lars Bingsmark Lundgren avatar
Lars Bingsmark Lundgren Styrelseledamot
Lars har en mångårig erfarenhet av att etablera och driva internationella säljorganisationer inom primärt telekom. Han har bl a varit nordisk försäljningschef på Nokia och General Manager Marketing & Sales inom Sony International. Lars arbetar idag med rekrytering i det egna bolaget Search Alliance AB. Lars har en MBA från ... Se mer
Lars har en mångårig erfarenhet av att etablera och driva internationella säljorganisationer inom primärt telekom. Han har bl a varit nordisk försäljningschef på Nokia och General Manager Marketing & Sales inom Sony International. Lars arbetar idag med rekrytering i det egna bolaget Search Alliance AB. Lars har en MBA från Uppsala universitet Se mindre
Lotta Sundström avatar
Lotta Sundström Styrelseledamot och grundare
Lotta har en BA (Hons) i Business Management från University of Brighton och arbetar sedan dess med ett fokus på webbutveckling och digital marknadsföring. Hon är för närvarande Digital Project Manager på Huxley Ltd i Brighton.
Lars Källgren avatar
Lars Källgren Styrelseledamot
Lars är en erfaren varumärkes- och kommunikationsstrateg, affärsutvecklare och entreprenör. Han har startat och drivit ett flertal företag inom marknadsföring och kommunikation. Lars hjälper företag till en bättre marknadsposition i det egna bolaget www.cabomba.se som han grundade 2007 och driver med partners.

Marknad

Målmarknad

Stress och psykisk ohälsa är idag de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning. Studier visar att 50 - 60 procent av alla långtidssjukskrivningar beror på dessa två orsaker. Samtidigt saknar över 35 procent av alla anställda i Sverige, 1,5 miljoner yrkesarbetare, företagshälsovård.
 
Den totala marknaden för företagshälsovård i Sverige är 4,5 miljoner anställda och omsätter cirka 4 miljarder SEK. För Sveriges arbetsgivare kostar sjukfrånvaron nästan 19 miljarder SEK per år i direkta kostnader och 100 miljarder SEK per år i indirekta kostnader för produktionsbortfall.
 
Vi ser också en stor tillväxtpotential för digital sjuk-och friskhantering. Endast 1% av arbetsgivarna har motsvarande tjänst.

Konkurrenslandskapet

Det finns två huvudtyper av konkurrenter.
 
Den traditionella företagshälsovården med Previa, Avonona och Feelgood. De upplevs ofta som mindre flexibla och har inte lyckats ställa om verksamheten till det växande behovet av proaktivt hälsoarbete och digitala tjänster. De fokuserar i huvudsak på stora koncerner. Vi på Qurant främst riktar in oss på företag med upp till 1000 anställda.
 
Den innovativa gruppen med Curando och Aino Health har liknande erbjudande som Qurant med digitala verktyg. Vi på Qurant har dock 10 års erfarenhet inom hälso- och vårdplaneringsområdet samt var först ut med digitala verktyg vilket ger oss ett övertag på marknaden.

Unika egenskaper som skiljer dig från konkurrenterna

Qurant är längst framme vad det gäller utvecklingen av funktioner och tjänster i det digitala verktyget. Vår organisation är förberedd för betydligt större volymer utan ytterligare investeringar. Vi uppfattas som ”flexibla och lyhörda” enligt den feedback vi får från våra användare och vidareutvecklar våra digitala verktyg efter företagens önskemål. Vår programvara kan enkelt anpassas så att andra företag inom företagshälsovård kan använda vår tjänst och fronta med sitt eget namn.

Företagets inkomstkällor

Qurant får sina intäkter genom att teckna löpande månadsabonnemang där företagen betalar efter antal anställda. Kostnaden är 49 SEK per användare och månad. Dessutom får Qurant provision av de företag vars tjänster används i nästa steg – vårdgivare som terapeuter, läkare, etc. Qurant får alltså betalt från två håll.

Distribution av produkt/tjänst

Vår huvudmarknad är små och mellanstora företag med upp till 1000 användare. Tjänsten säljs i hela Sverige eftersom den är geografiskt oberoende. Vi arbetar med en kombination av distributionskanaler:

 •  Traditionell försäljning med egna säljare
 • Qurant Free, en automatiserad tjänst som kunden själv beställer på nätet
 • De senaste teknikerna inom marknadsföring för leads generering såsom digital marknadsföring och marketing automation.

Genomförande

Tidigare milstolpar/framgångar

Ett årsarbete har inneburit en tredubblad kundstock, en ännu längre prospektlista och markant ökad kännedomen om Qurant. Vi har:

 • Etablerat positionen som den ledande, moderna och proaktiva företagshälsan med digitala verktyg för hantering av sjukfrånvaro- och hälsoärenden.
 • Utvecklat ett starkt modernt digitalt verktyg.
 • Bearbetat nya målgrupper, som försäkringsbranschen och företag inom lokal företagshälsovård, som kan generera stora volymer.
 • Tecknat flera nya samarbetsavtal.
 • Fått värdefull feedback på hur vi ytterligare kan vidareutveckla våra digitala verktyg som ger våra användare proaktiva hälsofrämjande funktioner.

Närmaste huvudsakliga mål

Vi har lagt grunden, vår strategi håller och vi känner ordentlig vind i seglen inför att nå våra mål 2019.
 
·       Lansera vår Hälsobarometer
·       Tredubbla antal anslutna företag till tjänsten
·       Teckna 5 nya samarbetsavtal med nya målgrupper
 
Nu är det rätta tillfället att accelerera våra insatser för att öka försäljningstakten. Välkommen som aktieägare.

Tidigare finansiering

Qurant är en tjänst hos Svensk Vårdförmedling Försäljning AB. Utvecklingen av den nya tjänsten Qurant har finansierats genom bolagets tidigare vinster, aktieägartillskott och bidrag från moderbolaget samt lån på 1,5 MSEK från Almi. Fram till 2016 var verksamheten helt inriktad på vårdplanering åt försäkringsbolag. Från och med 2017 har vi helt satsat på den nya tjänsten Qurant och övrig verksamhet är i stort sett avvecklad. Under 2018 genomförde vi en crowdfunding-kampanj på FundedByMe. Nu tar vi nästa steg!

Användning av finansiering

Beslutsprocessen hos företagen för att investera i en ny företagshälsa med digitala verktyg och nya rutiner har varit något längre än vad vi räknat med. Samtidigt ser vi ett mycket stort intresse på marknaden för våra proaktiva tjänster och digitala verktyg. Vi får bra effekt vid olika marknadsförings- och säljinsatser.

Det gör att vi vill använda 90 % av det insamlade kapitalet till att satsa ännu mer på dessa aktiviteter. Resterande del vill vi använda till produktutveckling för att ta fram fler proaktiva verktyg, ta tillvara på den värdefulla feedback vi får från våra användare och att ytterligare förbättra användarupplevelsen.

Avkastning på investering

Vi är väl positionerade för framtiden. Ingen fastställd exitstrategi finns idag men ett uppköp eller en börsintroduktion är de troligaste scenarierna.  

Riskanalys

 • Långa beslutstider hos kundföretag som gör att intäkterna kan komma senare än förväntat. Idag tar det ofta ca 2 - 6 månader från första kontakt till undertecknat avtal. Framöver jobbar vi hårt på att förkorta dessa ledtider.
 • En ovilja hos företagen att förändra gamla arbetssätt. Det är alltid en risk, men vi upplever en ökad öppenhet för förändrade arbetsmetoder, eftersom företagen vill minimera sina fasta, administrativa kostnader.
 • Att liknande tjänster kommer ut på marknaden. Den risken finns också, men eftersom vi redan är ett fullt fungerande företag med bevisad leverans, ligger vi före andra företag som identifierat samma nisch.