Vi använder cookies för att kommunicera med din webbläsare och identifiera vem du är. Du kan läsa mer om exakt varför vi använder dom eller dölj detta meddelande
 • Språk
 • Valuta

Hitta ditt drömboende innan det är till salu

För många är bostaden livets största affär. En affär kantad av frågetecken, ångest, inlåsningar och risk. En affär av denna storlek behöver transparens och trygghet för såväl säljare som köpare och inte minst för förmedlaren. Idag brister ofta bostadsaffärer pga dålig kommunikation och förståelse.

Flytta har tagit fram ett kommunikationsverktyg i form av en app för att möjliggöra och förbättra kommunikation tidigare i processen mellan fastighetsmäklare och dess kunder. Vi har identifierat ett problem och byggt en lösning. Med vårt erfarna team och starka nätverk inom branschen är vi nu redo!

Var med på vår resa att revolutionera mäklarbranschen!

Investerarerbjudande

Flytta är nästa generations sätt att mäkla bostäder! Sveriges bostadsmarknad består av ca 170 000 försäljningar per år till ett värde av 381 miljarder sek, förmedlat av ca 7 500 aktiva mäklare. Idag återfinns inget verktyg som skapar kundrelationer på ett automatiserat sätt. Flytta blir det naturliga steget innan Hemnet tar över i säljprocessen. Lyckas Flytta attrahera 6% av Sveriges mäklare att använda ett verktyg som ger dem bättre kundrelationer, ser vi en fantastisk tillväxt de kommande 4 år.
B-aktier ges ut. Investerare som har gått in i Flytta tidigare har blivit erbjudna A-aktier.

Produkt

Problemet din produkt löser

För många är boendet livets största affär, vilken kantas av beslutsångest, rätta val och rädsla i hur utfallet kommer bli. Förståelsen av mäklarens vardag är dålig vilket gör att kommunikationen mellan mäklaren och dess kunder (köpare och säljare) ofta brister. Mäklaren har idag inga digitala verktyg att kommunicera med på den nivå kunden idag kräver. Relationen mellan mäklarna och dess kunder blir därmed svag vilket påverkar affären. För att skapa starkare relationer mellan mäklare och kunder måste alltså kommunikation och transparens öka. Kunderna kräver idag en bevisföring av mäklarens kompetens och erbjudande samt mer stöd för att hitta sitt drömboende.

Hur produkten löser problemet

För att effektivisera kommunikationen och öka transparensen mellan mäklaren och kunderna har Flytta skapat en mobilapp med ett socialt flöde för bostadsmarknaden. Flödet bygger relationer mellan mäklaren och dess kunder på ett automatiserat och digitalt sätt. Kunderna lär känna mäklarna och mäklarna får chans att etablera kontakter tidigare än någonsin i processen. Trygga relationer ger högre kundnöjdhet, vilket är avgörande för rörelsen på bostadsmarknaden och ger fler affärer för mäklarna samt ökade möjligheter för kunderna.

Det sägs att 100 kundkontakter ger 1 affär. Med Flytta menar vi att 5 ggr fler kundkontakter kan skapas och därmed öka antalet avslutade affärer!

Produktegenskaper

I Flytta gör mäklare inlägg om sina aktiviteter i ett socialt flöde och tilldelar dessa #tags. Ex. kundbesök Vasagatan 3. Inläggen kan även delas via Facebook eller andra sociala appar. Kunderna har fri tillgång till appen och kan göra sökningar för att hitta sitt drömboende. De får pushnotiser när nya inlägg, baserat på deras sökning, dyker upp. Kunden följer därmed olika objekt i deras resa mot en försäljning.

Flytta är ett nätverk som samlar flera mäklare till skillnad från andra sociala appar där kunden följer en specifik mäklare istället och öppnar därför upp möjligheter för såväl mäklare som dess kunder. 

Användningsscenarier för produkten

Mäklaren Robert ringer kallt efter nya kunder en fredag kväll. Han har gjort 30 affärer i år och varje affär känns som att börja om från noll. Robert hinner helt enkelt inte följa upp sina kontakter och bygger inga nya relationer. Robert gör istället ett inlägg i Flytta och postar ”Imorgon kundmöte Vasastan” #4rum #Balkong #tågstation. Inom 10 sekunder har Robert skapat 20 följare vilka kommer att bli fler vid nästa inlägg. Robert kan nu kommunicera med sina kunder mer automatiskt och bygga viktiga relationer inför försäljning. Ju fler varma relationer till sina kunder, desto bättre affär.

Team

Andreas Nyberg avatar
Andreas Nyberg Grundare, Marknadsansvarig och affärsutvecklare
Andreas är utbildad marknadsekonom och har hunnit skaffat sig 30 års erfarenhet som entreprenör i olika branscher. Andreas har under sina år som entreprenör varit nyfiken och lyhörd och haft möjligheten att lansera nya trender och affärsidéer. Under dessa år har ca 20 företag skapats och utvecklats både nationellt och ... Se mer
Andreas är utbildad marknadsekonom och har hunnit skaffat sig 30 års erfarenhet som entreprenör i olika branscher. Andreas har under sina år som entreprenör varit nyfiken och lyhörd och haft möjligheten att lansera nya trender och affärsidéer. Under dessa år har ca 20 företag skapats och utvecklats både nationellt och internationellt. Detta har lagt grunden för en global affärsresa med filosofin att starka relationer är grunden till lönsam affärsverksamhet. Under de senaste 10 åren har Andreas jobbat med bostadsmarknaden inom fastighetsutveckling och mäklartjänster. Genom dessa erfarenheter föddes insikten i att framtidens kundrelationer kommer att flytta in i en digitalt social värld. Detta var skälet till att Flytta skapades som nästa generations mäklarverktyg. Andreas specialitet kan beskrivas som relationsskapande marknadsstrateg med ledorden " Led dig själv, så att du kan leda andra till ett lönsamt företag". Relationer och referenser har öppnat dörrar i Andreas affärsliv och nu tar han denna erfarenhet in i mäklarbranschen. Se mindre
Elin Carlstedt avatar
Elin Carlstedt Grundare, Försäljning- och konceptansvarig
Elin har under tio år arbetat på Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarbyrå. Här har hon på olika sätt varit drivande inom marknadsföring och utveckling av säljprocesser. Tillsammans med Fastighetsbyråns huvudkontor och de 15 kontoren i Göteborgsgruppen har hon skapade lokala marknadsföringskampanjer med stor framgång. En resa från analog till digital marknadsföring ... Se mer
Elin har under tio år arbetat på Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarbyrå. Här har hon på olika sätt varit drivande inom marknadsföring och utveckling av säljprocesser. Tillsammans med Fastighetsbyråns huvudkontor och de 15 kontoren i Göteborgsgruppen har hon skapade lokala marknadsföringskampanjer med stor framgång. En resa från analog till digital marknadsföring vilket har givit henne en förståelse i hur framtids mäklarbransch kommer att fungera. Elin har också erfarenhet av call center service eftersom att hon tidigt var med och skapade en intern avdelning på Fastighetsbyrån. En erfarenhet som nu är grunden för den strukturen Flytta arbetar efter. Med en bakgrund som säljare vet Elin vikten av kundrelationer och hur dessa kan skapas, bibehållas och lyckas för ett lönsamt företag. Se mindre

Marknad

Målmarknad

Flytta riktar sig till två målgrupper - sändare och följare. Sändarna är registrerade fastighetsmäklare vilka idag uppgår till ca 7 500 st i Sverige. Följarna består av privatpersoner eller företag med intresse i bostads- eller lokalmarknaden. Bostadsmarknaden engagerar, vilket bevisas av de ca 2,5 miljoner besökare varje vecka som återfinns på mäklarföretagens hemsidor.

Flytta är en internationell produkt eftersom den baseras på kundens behov lika mycket som geografi. Detta möjliggör att objekt och mäklare kan marknadsföras globalt.

Konkurrenslandskapet

Flytta är ett komplement till den traditionella marknadsföringen via tex Hemnet och konkurrerar därmed inte med den typen av marknadsföringskanaler. Skillnaden är att Flytta bygger relationer redan innan en affär på Hemnet uppstår. Idag använder den enskilda mäklaren telefonen (samtal och sms) som verktyg och har även börjat anamma sociala nätverk genom egna inlägg på Facebook och Instagram. Användning av sociala nätverk är ett framgångskoncept vilket bekräftar behovet men här följer kunden endast varje enskild mäklare vilket gör att de får tillgång till ett mindre utbud. 

Unika egenskaper som skiljer dig från konkurrenterna

Flytta skapar den nya tidens CRM (Customer Relation Management) verktyg. Möjligheten att påverka genom användning av telefonen som verktyg minskar pga nya GDPR regler samt det faktum att fler och fler försäljningar sker innan visning. Att enskilda mäklare har börjat använda sig av sociala kanaler som Facebook och Instagram begränsar kunden till att enbart se deras objekt. Flytta skiljer sig från dessa metoder genom att erbjuda ett GDPR-anpassat verktyg för mäklare där kunden har möjlighet att följa flera mäklare/bolag och deras objekt i ett flöde.

Företagets inkomstkällor

1. Ett premiumabonnemang där mäklaren får information om sina följare vilket medför att kommunikation kan ske direkt mellan mäklare och följare. Vidare erbjuds tilläggstjänster inom marknadsföring samt mäklarprocessen. Intäkt premium 2 500 SEK/månad per mäklare och i snitt ca 4 000 SEK/månad i tilläggstjänst.

2. Content-annonsering i flödet till betalade kunder. Intäkt ca 15 000 SEK per uppdrag.

3. Marknadsundersökningar inom bostadsmarknaden på uppdrag av byggare, mäklarbyråer med flera. Dessa kommer kunna vara en naturlig del av flödet och säljas till uppdragsgivare med respons i realtid. Intäkt ca 100 000 SEK per uppdrag.

Distribution av produkt/tjänst

Flytta kommer först och främst generera användare genom de befintliga nätverk som återfinns kring aktiva mäklare i boendeprocessen. Vidare skall nya användare genereras genom nyckelpartners såsom Hemnet, Esoft Connect, Google adwords samt övriga sociala kanaler. Dessa kanaler drar nytta av Flyttas process eftersom den skapar affärsmöjligheter till den traditionella mäklarprocessen där marknadsföringen sker efter den fas som Flytta hanterar. 

Genomförande

Tidigare milstolpar/framgångar

Flytta återfinns idag på Apple app store för mobila enheter i en första version. Utvecklingen har skett sporadiskt under 24 månader men skall nu lanseras både på iOS och Android under 2019.
Flytta har testkörts av en intern mäklarpanel samt externa följare med mycket bra resultat under 2018.

Närmaste huvudsakliga mål

 • Flytta är lanserad och ligger för nedladdning i Appstore. Men behöver under 2019 utvecklas till version 2.0 där tilläggstjänster erbjuds.
 • Per 31/12-2021 Ska Flytta vara de givna valet bland bostadssökande i deras förändringar i boende.
 • Per 31/12-2021 ska Flytta ha 500 000 användare per vecka hanterat av 4 000 mäklare.
 • Per 31/12-2022 ska Flytta vara etablerat i 5 länder i Europa samt 5 delstater i USA
 • Per 31/12-2022 ska Flytta ha en omsättning runt 360 000 000 SEK.
 
 • Delmål: Verktyget skall per 31/12-2019 ha 1 500 aktiva mäklare i systemet.

Tidigare finansiering

Tidigare finansiering har skett genom egna medel av ägarna. Utveckling av applikation uppgår till ca 900 tkr. Löner inkl. sociala skatter ca 530 tkr och övriga kostnader ca 100 tkr. Där tillkommer investerad tid på ca 1200 timmar.

Partnerskap

Flyttas motor är kreativa intressanta inlägg från mäklare som vill bygga upp ett nätverk av potentiella kunder. Detta för att inspirera, bygga visioner och driva dessa kunders mindset till att göra förändringar i sin boendesituation. Mäklarna och dess byråer blir därmed den viktigaste partner för Flytta och idag har vi en relation med 2 kedjor inom branschen. Mediapartners såsom Hemnet, Blocket, Aftonbladet, Göteborgs posten och OTW är också klara. Dessa partners drar nytta av de relationer Flytta skapar eftersom nästa steg i mäklarprocessen blir marknadsföring i dessa medier.

Användning av finansiering

 • Flytta 2:0 med en justerad design och tilläggstjänster. Specifikationer för version 2:0 är klara och estimerad utvecklingstid är ca 3 månader i iOS till en kostnad av ca 300 000 SEK. 
 • Kostnad för att driva och utveckla säljorganisation de kommande 6 månaderna 300 000 SEK. Ovan 2 punkter innefattar minimum investeringsmål.
 • Ytterligare 600 000 sek för lansering av Android version.
 • Utökad säljorganisation ytterligare 300 000 SEK men kommer säkerställa målen 2021.
 • Marknadsföring via digitala kanaler och Hemnet ca 400 000 SEK.

Branschcertifieringar och utmärkelser

Flytta har ännu inte erhållit några certifieringar eller utmärkelser eftersom verktyget jobbat under tystnad de senaste 24 månaderna för att bibehålla sitt försprång.

Avkastning på investering

 • Flytta har en policy att årligen dela ut 60% av bolagets vinst.
 • Potentiellt värdering 2023 84 000 000 sek och planerad notering.

Riskanalys

Flytta står inför en utmaning när det kommer till att skapa en kritisk massa av användare. Flytta har identifierat ett stort behov inom mäklarbranschen men branschen är konservativ och behöver därmed acceptera den möjlighet som Flytta erbjuder. Samtidigt finns de stora möjligheter till förändring eftersom socialmedier nu blir en allt mer vardaglig del av mäklarprocessen. En förändring kräver dock tålamod vilket kräver kapital, där tiden att generera ett innehållsrikt flöde från en stor massa användare är av största vikt för Flytta.