Vi använder cookies för att kommunicera med din webbläsare och identifiera vem du är. Du kan läsa mer om exakt varför vi använder dom eller dölj detta meddelande
 • Språk
 • Valuta

Avancerad försäkringsrådgivning för alla.

Försäkringsbolagen kämpar idag med att göra deras produkter förståeliga. Produkterna består ofta av en stor mängd juridiska villkor som beskriver vad som skyddas och vad som inte skyddas. Människor kan vara dubbel- eller till och med trippelförsäkrade utan att veta om det, eller sakna försäkringsskydd helt och hållet. Detta resulterar ofta i att en försäkringstagare inte får ersättning när behovet uppkommer och kanske betalar försäkringspremier helt i onödan.

Detta vill vi ändra på! Vår tjänst hjälper försäkringstagare att hitta rätt försäkring och att genom vara rätt försäkrad kan de få hjälp om något inträffar.

Investerarerbjudande

Vår mobilapplikation DrJones® finns idag på Apple App Store och Google Play och används av ett mindre antal pilotmedlemmar som är med och driver utvecklingen. En tidig version av den svenska landningssidan för appen hittar ni på http://www.drjones.io/

Försäkringsbranschen är en av få branscher som ännu inte haft en större digital disruption och enbart mäklararvodena i EU uppgår till ca. 12 Miljarder SEK (12B€).
Nyemitterade aktier i bolaget avser B-aktier.
Erbjudandet avser B-aktier med ett röstvärde motsvarande 10 % av röstvärdet för A-aktier.

Produkt

Problemet din produkt löser

Försäkringar har ett av de lägsta betygen på kundnöjdhet av alla konsumentprodukter.

Försäkringsbranschen fungerar i stort sett bara för storföretagen. Om du inte har tillgång till specialistkompetens i försäkringar är risken stor att du aldrig kommer att ha den försäkring du faktiskt behöver/vill ha.

Tvetydiga termer och krångliga villkor bidrar till osäkerhet och felaktiga förväntningar på vad försäkringarna skapar för skydd och vad som gäller när det blir dags att använda försäkringen. Få vet eller ens förstår vad de är skyddade mot och om deras försäkringar motsvarar deras behov.

Hur produkten löser problemet

Vår tjänst hjälper försäkringstagare att få den försäkring de behöver. Vår AI, DrJones®  matchar försäkringsprodukter och bolag med våra medlemmars specifika behov. Kort beskrivet erbjuder vi en avancerad AI-försäkringsrådgivare i form av en digital försäkringsmäklare. Genom vår artificiella intelligens kan vi erbjuda den stora massan något som hittills bara varit tillgänglig för ett fåtal.

DrJones® kommer vara ansluten till alla försäkringsbolag på marknaden, ha tillgång till alla försäkringsprodukters villkor, ha läst och förstått allt. DrJones® matchar medlemmarnas unika behov med de bästa möjliga försäkringarna oberoende av försäkringsbolag.

Produktegenskaper

Vår tjänst rekommenderar och tillhandahåller försäkringsprodukter med utgångspunkt från medlemmarnas behov och livssituation. När det sker förändringar i livet, behöver också försäkringarna justeras för att garantera att de och deras nära och kära har rätt försäkringsskydd.

Med vår tjänst får medlemmarna överblick över sina försäkringar, de vet hur de är skyddade när något händer. DrJones® ger även stöd i skadehantering och medlemmarna har all historik tillgänglig överallt.

Genom test har vi har sett att ett pris på 99 SEK (9,9€)/månad har fungerat för vår medlemstjänst. Det kommer även gå att använda en begränsad version av tjänsten gratis.

Användningsscenarier för produkten

Våra medlemmar får genom vår tjänst en proaktiv, personlig försäkringsspecialist som aldrig sover och som hela tiden letar efter det bästa möjliga skyddet till ett överkomligt pris. När vår AI hittar en möjlig förbättring så skickas det ett meddelande till medlemmen som beskriver på ett enkelt sett vad DrJones® sett behöver ändras. Medlemmen godkänner förändringen och ett eventuellt byte av en försäkring görs vid nästa förnyelse. Systemet kommer även att kunna läsa i datakällor, som godkänts av användaren, för att kunna reagera när något för medlemmen ändras.Team

Christer Braaf avatar
Christer Braaf VD
Christer är en affärsdriven och utvecklingsfokuserad person. Han har en dataingenjörsexamen från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, en MBA examen från Handelshögskolan i Stockholm samt ett IFU diplom i SAK försäkring också från Handelshögskolan i Stockholm Handelshögskola. Utöver detta har han ca 25 års arbetslivserfarenhet från olika branscher där merparten, ... Se mer
Christer är en affärsdriven och utvecklingsfokuserad person. Han har en dataingenjörsexamen från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, en MBA examen från Handelshögskolan i Stockholm samt ett IFU diplom i SAK försäkring också från Handelshögskolan i Stockholm Handelshögskola. Utöver detta har han ca 25 års arbetslivserfarenhet från olika branscher där merparten, ca 15 år, har varit inom finansiella tjänstebolag såsom försäkringsbolag, banker och kreditmarknadsbolag. Christer har lång erfarenhet av rådgivning, affärs- och IT-konsultation från globala företag som ex. Accenture, Hewlett-Packard men även nio års erfarenhet från ledande befattningar inom en av Sveriges största försäkringsbolag. Han har framgångsrikt varit drivande av många förändrings-, affärs- och IT-projekt/program och utöver detta grundat flertalet andra företag. Senast ett IT-supportföretag baserat på en automatiserad tjänsteplattform som gick från affärsidé till kundleveranser på mindre än 10 månader. Christer fokuserar idag på att leda Insurance Simplified på resan mot att bli nästa generations digitala försäkringsrådgivare, något som framförallt har saknats på konsumentmarknaden. Hans ledord är att teknisk kunskap och kunnande är nyckeln till förändring och digitalisering – en succé när det kombineras med branschkunnande och förståelse. Se mindre
Bo Valpeters avatar
Bo Valpeters CDO
Bo fokuserar på design och användarupplevelse. Bo är också vår DigitalChef (CDO). Han har 25+ års erfarenhet att bygga allt inom den digitala arenan. Bo är en av ägarna till en av Sveriges främsta digitalbyråer, Bazooka. Bo är en serieentreprenör och har startat flera framgångsrika företag. Bo är även ordförande ... Se mer
Bo fokuserar på design och användarupplevelse. Bo är också vår DigitalChef (CDO). Han har 25+ års erfarenhet att bygga allt inom den digitala arenan. Bo är en av ägarna till en av Sveriges främsta digitalbyråer, Bazooka. Bo är en serieentreprenör och har startat flera framgångsrika företag. Bo är även ordförande för Insurance Simplified. Se mindre
Patrik Kähäri avatar
Patrik Kähäri vVD
Patrik är vår vVD och operationellt ansvarig. Han fokuserar på modellering av försäkringsprodukter, riskprofilering samt maskininlärning, kärnan av DrJones®. Innan Insurance Simplified jobbade han på Länsförsäkringar. Patrik har verkat inom den svenska sakförsäkringsmarknaden sedan 1997, och assisterat de allra största sakförsäkringsbolagen på den svenska marknaden.
Alexander Hedlund avatar
Alexander Hedlund IT-chef
Alexander har en Civ.Ing. i Tillämpad fysik (Datorsimulering) samt ett antal poäng i Ekonomi. Han har framgångsrikt levererat i många roller ofta i gränssnittet mellan affär och IT, med start inom banksäkerhet och mjukvaruutveckling, som produktchef. Alexander har startat ett utvecklingsbolag med produkter för skräddarsydda administrativa system, arbetat i flera ... Se mer
Alexander har en Civ.Ing. i Tillämpad fysik (Datorsimulering) samt ett antal poäng i Ekonomi. Han har framgångsrikt levererat i många roller ofta i gränssnittet mellan affär och IT, med start inom banksäkerhet och mjukvaruutveckling, som produktchef. Alexander har startat ett utvecklingsbolag med produkter för skräddarsydda administrativa system, arbetat i flera av de stora managementkonsulthusen i Sverige och ute i Europa (många kunder inom försäkring&bank) samt som Service Manager i USA för 130000 användare i 130 länder. Han har även jobbat som Chefsarkitekt och Chef för Koncernarkitektur och strategi – IT-ledningen för Sveriges största försäkringsgrupp, byggt den första portföljstyrningsmolntjänsten för IT-förvaltning i Microsoft Azure och är ägare av en managentkonsultfirma som fokuserar på digital förflyttning med agila tekniker och förändringsledning. Se mindre
Steven Batiste avatar
Steven Batiste Chief AI Officer, Data & AI guru
Steven är vår AI, maskininlärning och big data specialist. Innan Insurance Simplified har han jobbat på ett antal stora institutioner i USA inom dessa områden, före det startade han en offshoringföretag inom programutveckling och byggde upp den till 100 utvecklare + 10 onshore i USA. Innan dess har har han ... Se mer
Steven är vår AI, maskininlärning och big data specialist. Innan Insurance Simplified har han jobbat på ett antal stora institutioner i USA inom dessa områden, före det startade han en offshoringföretag inom programutveckling och byggde upp den till 100 utvecklare + 10 onshore i USA. Innan dess har har han utvecklat i princip det mesta inom grafisk och numerisk programmering. Se mindre

Marknad

Målmarknad

Den svenska marknaden för försäkringsförmedling är värd 2 890 Miljoner SEK (289 M€) årligen.
Resten av den nordiska marknaden för försäkringsförmedling är värd 5 360 Miljoner SEK (536 M€) årligen.
Resten av EU marknaden för försäkringsförmedling är värd 120 380 Miljoner SEK (12 038 M€) årligen.
Den totala möjliga årliga intäkten av försäkringsförmedling är 128 630 Miljoner SEK (12 863 M€)årligen! Vi siktar på att ta 5‰ av det om 4 år.
Vår fokusmarknad är EU där lagstiftning och marknadsregler konvergerar och även harmoniseras löpande. Detta reducerar våra compliance kostnader radikalt eftersom DrJones® är en helt digitaliserad och automatiserad lösning.

Konkurrenslandskapet

Stora globala traditionella försäkringsförmedlare:
 • Willis
 • Marsh
 • AON
 • JLT
- Dessa är mer eller mindre helt analoga viket resulterar i att deras operativa kostnad är vansinnigt större per såld försäkring än vad DrJones® kommer att ha.

Lokala försäkringsförmedlare som desperat försöker bli digitala:
 • Säkra
 • Hierta
 • Söderberg & Partners
- Dessa kommer från en gammal analog försäkringskultur och dras med stora kostnader.

Lokala insurtech-spelare som just har blivit operativa i sina hemländer:
 • GoMono
 • Wefox
 • Clark
 • Brolly
- Ingen av dessa kommer att vara operativa på den nordiska marknaden inom loppet av den tidsram vi presenterar i vår roadmap.

Unika egenskaper som skiljer dig från konkurrenterna

Insurance Simplified skiljer sig från sina konkurrenter genom att vi tror och har undersökt att de flesta människor inte vill ha besväret att välja rätt försäkringar till sig själva och sin familj. Vi erbjuder en smart tjänst som ger våra medlemmar en förståelse av vilka försäkringar de behöver.
Med DrJones® funktioner: Försäkringsjämförelsemodell och riskprofilering, automatiserade digitala köp och förnyelser, individuellt AI skräddarsytt försäkringsskydd, tror vi att vi har den bästa möjliga lösningen. Vi har ännu inte sett någon annan startup som har gått på samma spår som vi.

Företagets inkomstkällor

Insurance Simplifieds huvudsakliga intäktskälla är medlemsavgifter, både från företag och konsumenter. Vi tar en rådgivningsavgift när vi t.ex. paketerar en specialsydd försäkring för en medlem. Detta för att upprätthålla vårt oberoende och därmed följer vi den nya lagen om försäkringsdistribution (IDD). Detta är en stor skillnad jämfört med de gamla traditionella försäkringsförmedlarna.

Distribution av produkt/tjänst

Insurance Simplified strävar efter att vara helt digitala och all interaktion sker genom DrJones® appen, nedladdningsbar på Apple App Store och Google Play.

Genomförande

Tidigare milstolpar/framgångar

 • Jan16 – Företaget grundas.
 • Mar16 – 500 000 SEK (50 000 €) investering av grundarna.
 • Maj16 – Mottog auktorisation från Svenska Finansinspektionen – Tillstånd att förmedla försäkring.
 • Sep16 – Registrerade som Företagsförsäkringsförmedlare genom partnerskap, de flesta Svenska Försäkringsbolag.
 • Okt16 – Digitalisering flera processer bla Fullmaktsprocessen.
 • Maj17 – Utvalda av VINNOVA, en av 100 innovativa startups, fick projektmedel på 300 000 SEK (30 000 €) .
 • Aug17 – Chief AI Officer, AI-/Big Data expert, ny partner ombordad.
 • Jun17 – Jan18 – MVP utveckling fokuserar på front-end, mobil DrJones® för lansering.
 • Jan18 – Stänger en första pre-seed investeringsrunda med externa investerare, 4%.

Närmaste huvudsakliga mål

 • Q4 2018 Lansering "Småföretagare produktportfölj" Sverige marknaden. Kontinuerlig DevOps, Helt automatisk affärshantering. Första releasen Företag/Privatmarknaden använd GDPR, erbjud medlemmarna fullständig policyöversikt.
 • Q1/Q2 2019 Lansering "Småföretagare produktportfölj" Norden marknaden. Kontinuerlig DevOps, Fullständig back-end funktionalitet. Fullständig privatmarknadslansering med utökat produktsortiment i Sverige.
 • Q3/Q4 2019 Ökat fokus på försäljning och nordisk privatmarknad. ”White labeling” marknadsföring på none-bancassurance prospekts.
 • Q1/Q2 2020 Europeisk marknadsetablering (som passar den regulatoriska passform vi redan har (vi UK/EU lagar/direktiv). Lokalisering.
 • Q3/Q4 2020 Ytterligare ökad marknadsräckvidd genom uppköp.
 • 2021/2022 Vi har 5‰ av den Europeiska mäklarmarknaden = 700 000 000 SEK (70 M€)

Tidigare finansiering

 • Insurance Simplified Europe AB (INSU) har sedan starten finansierats av grundarna.
 • Utöver detta valdes INSU i Maj 2017 ut av VINNOVA, som en av 100 innovativa startups att få ett bidrag på 300 000 SEK (30 000 €)
 • I januari 2018 genomförde Insurance Simplified även en så kallad pre-seed runda där ca: 4% av bolaget, i en riktad nyemission till ett antal externa investeringar med syfte bredda ägarbilden. Grundarna deltog också.

Partnerskap

 • Bazooka, en av Sveriges ledande digitalbyråer, hjälper Insurance Simplified i processen att skapa framtidens gränssnitt och göra försäkring tillgänglig för alla.
 • Sigma Software hjälper Insurance Simplified att utveckla framtidens mest skalbara front- och backlösning genom användandet av öppna api:er. I mobilen såväl som i molnet med AI.

Användning av finansiering

Det kortsiktiga målet är att fortsätta utveckla DrJones® och samtidigt genomföra marknadsföring för att stegvisa addera fler medlemmar och försäkringsprodukter till plattformen.

 • Utveckling (58%)
 • Försäljning och Marknadsföring (28%)
 • Rörelsekostnader (14%)

Nivåerna i de olika områdena kommer förändras över tid i enlighet med vårt agila arbetssätt samt är beroende på hur stor denna runda är. Initialt fokus kommer vara på utveckling och medlemsanskaffning.

Branschcertifieringar och utmärkelser

 • Tillstånd från Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling
 • Utvald av VINNNOVA, Sveriges Innovationsmyndighet, som ett av hundra innovativa startups.

Avkastning på investering

I slutet av 2019 förväntar vi oss att Insurance Simplified visar positiva siffror i enlighet med finans- och marknadsförings/försäljningsplanen. 2021 planerar vi för en IPO med årliga intäkter på 700 MSEK (70M€).

Accenture har nyligen räknat ut att InsurTech investeringstransaktioner i Europa har stigit med 385% (till 679 miljoner USD), vilket leder till att ett uppköp är även en stor möjlighet i framtiden.

Riskanalys

För oss som startup är finansieringsrisken och “burn rate” risken starkt sammankopplade. Vi håller vår “burn rate” genom vår agila operativa modell, enligt vår finansiella roadmap. Vi jobbar med vår finansieringsplan för att nå våra investeringsmål. Att skala våra operativa processer och öka medlemsantalet samt tillväxttakten kommer att få oss visa positivt resultat. Vi har en marknadsplan och en ombordningsprocess för att nå våra marknadsmål. Till detta har vi en stringent riskhanteringsprocess för att adressera ovanstående risker men även andra som regulatoriska, tekniska, efterfrågan etc.