$
Vi använder cookies för att kommunicera med din webbläsare och identifiera vem du är. Du kan läsa mer om exakt varför vi använder dom eller dölj detta meddelande
 • Språk
 • Valuta

App-Makers

NoLimit-app

Har du satt mål eller drömmar i livet som du sedan ej har kunnat nå. Du är inte ensam, industrin för personlig utveckling nådde 9,9 miljarder dollar endast i USA 2017. Marknaden förändras och människor vill ha tillgång till digitala verktyg i stället för att lägga dyra pengar på kurser och seminarier.

NoLimit hjälper dig att finna tiden och vägen mot dina mål i livet. VI använder bevisade kvalitetsmetoder som redan använts i företag i många år, anpassade för personligt användande. Med NoLimit är de nu lättillgängliga i ett interaktivt digitalt format.

Investerarerbjudande

Alla som investerar mer än EUR 100 får två fria användarkonton i 12 månader
Alla som investerar mer än EUR 1000 får 10 fria användarkonton i 12 månader eller 5 användare i 24 månader
Alla som investerar mer än EUR 10 000 får 5 fria användarkonton permanent (eller företagsavtal)
Alla som investerar mer än EUR 50 000 får upp till tjugo fria användarkonton permanent (eller företagsavtal)
Marknaden för personlig utveckling, effektivisering av sin tid och stressreducering är stor i världen, i USA är det den näst snabbast växande branschen.

Vår app NoLimit, som bygger på Personal Quality Management har presenterats för marknaden med good feedback och vi söker nu investerare som hjälper oss att kommersialisera företaget och vidareutveckla våra produkter.

Investeringen görs via Slussbäck Invest AB som blir aktieägare i App-makers AS.

Produkt

Problemet din produkt löser

Att uppnå nya mål i livet är svårt, visste du att 91% av de som sätter nyårslöften aldrig uppnår dessa, det enligt en undersökning av universitetet i Scranton.

Vi tror på människors förmåga att förändras. Problemet är att man sätter mål utan att ha den totala kunskapen eller stödet till vad det innebär att arbeta måt sitt definierade mål, därför är det så många som misslyckas.

Hur produkten löser problemet

NoLimit hjälper dig att göra som de framgångsrika 9 procenten gör, sätt utmanande mål med en tydlig plan och milstolpar för att nå dit. Du kan följa din utveckling inom 6 definierade områden i livet, idén är att du alltid har ett större perspektiv över dina mål och progression.

Vår lösning är mer än så, det är kärnan i målstyrningen där vi ger kunden all nödvändig support - att bli en bättre du. När vi har vidareutvecklat lösningen så ska det vara ett koncept med digitala verktyg, kurser och upplärning samt samarbete mellan användare som bygger på Personal Quality Management konceptet.

Produktegenskaper

NoLimit-app systematiserar målen och motiverar användaren att nå dessa genom:
 • Presentera användarens mål och nuvarande situation
 • Ge enkla och användarvänliga uppgifter och milstolpar kopplade till målen
 • At hålle användaren fokuserad och på banan
 • Motivera användaren med statistisk återkoppling.

NoLimit-app har även fyra verktyg som arbetar med bland annat tidstjuvar och stressreducering.
 • Time Management. hur vill du att en perfekt vecka ska vara och vad gör du egentligen med tiden?
 • Daily tasks, de viktigaste sakerna att få gjort varje dag.
 • Interval timer, fokus när du utför en aktivitet
 • Stress reduction, flera tester och övningar.

Användningsscenarier för produkten

Exempel: Resa jorden runt med familjen.
Mål: Resa jorden runt med familjen
Varför: Personlig dröm, stärka familjens band.
När: Om 24 månader
Utvärdering: Måste börja spara, förbereda arbetssituationen, prata med familj och vänner, förbättra hälsan genom träning.
Exempel på uppgifter (du kan ha hur många uppgifter du vill):
Ekonomi: Månadssparande.
Vänner: Förklara projektet, aktiviteter som inte kostar pengar
Familj: Samarbetsövningar, skapa lugn inför projektet i familjen.
Hälsa: Äta hälsosammare, träna regelbundet.
Personlig utveckling: Identifiera platser att se, kulturer att lära
Karriär: Prata med chefen, ansök om tjänstledighet?

Team

Petter Sigvaldsen avatar
Petter Sigvaldsen Grundare och VD
Grundare och utvecklare av No-Limits koncept. Har en master examen i kvalitetsutveckling från universitetet i Wollongong. Arbetat med företagsutveckling och kvalitetsutveckling i mer än 10 år i olika roller, bland annat som COO i ett tillväxtföretag som gick från 16 till 180 anställda och. Föreläst på högskolor/universitet i Norge senaste ... Se mer
Grundare och utvecklare av No-Limits koncept. Har en master examen i kvalitetsutveckling från universitetet i Wollongong. Arbetat med företagsutveckling och kvalitetsutveckling i mer än 10 år i olika roller, bland annat som COO i ett tillväxtföretag som gick från 16 till 180 anställda och. Föreläst på högskolor/universitet i Norge senaste 10 åren. Se mindre
Markus Sulkupuro avatar
Markus Sulkupuro Grundare och sälj- och marknadsansvarig
Ansvarar för app-design, kommunikation, försäljning och marknadsstrategier. Tidigare marknadsansvsarig och affärsutvecklare i ett svenskt IT-bolag med ledningsroll. Utbildad informationsdesigner och projektledare. Har arbetat med kvalitet- och verksamhetsutveckling i internationellt företag i 3-5 år och har under tiden utbildats inom kvalitetsutveckling och metoder.

Marknad

Målmarknad

Nordamerika är ett fokusområde med stor marknadspotential och med en högpresterande livstil som passar NoLimit. Vi ser även på Asien där PQM-principerna är en del av kulturen. Vi säljer genom sociala medier, webb och partners.

Vu har två primära målgrupper:
 • Ambitiösa i arbetslivet men har ännu inte nått många av sina privata mål, vill uppnå nya mål
 • Motiverade men kan inte finna tid att jaga efter sina mål, saknar fokus och disiplin
Målgruppen är stor i världen, bara genom facebook segmentering har vi över 500 miljoner människor som intresserar sig i personlig utveckling, vaneändringar, målstyrning, stresshantering osv.

Konkurrenslandskapet

Andra liknande appar som till exempel Remente, Goals Wizard eller Strides saknar det starka koncept så som vi har i PQM, Personal Qualiy Management, vilket är vårt fundament. NoLimit identifierar målen, nuvarande position och nödvändiga uppgifter för att nå målen. Användaren kan utvärdera status på vägen för att öka chansen att lyckas. Appen är lättanvänd och intuitiv.

Specialiserade appar, som till exempel en träningsapp, klarar inte att ge en helhetsbild och är inte bland våra största konkurrenter men vi kan bli jämförda med de.

Unika egenskaper som skiljer dig från konkurrenterna

Vi är unika med det sätt vi använder PQM-konceptet, Personal Quality Management, i våra lösningar.

 • PQM kombinerar tekniker för utveckling, spännande och innovativa föbättringsverktyg och en strukturer som fokuserar på ständig utveckling i alla livsområden.
 • PQM är ett system som ger en översikt över din hela livssituation. När du ser hur en del av livet påverkar en annan kan du sätta bättre planer och målen uppnås oftare.
 • Med PQM kan du ta beslut baserat på statistik istället för en känsla.

Vår lösning tar vara på PQM-konceptet och gör det lättillgängligt för alla att använda.

Företagets inkomstkällor

Appen är en abonnemangstjänst som kostar $3.99/månad.
De verktyg som vi har utvecklat, och fortsätter utveckla, kommer vara tillgängliga som fristående appar att köpa.
Företag och organisationer köper direkt via förhandlingspriser.

Distribution av produkt/tjänst

 • Google Play
 • App Store
 • Direktförsäljning till organisationer & företag så dem kan tillhandahålla NoLimit till deras anställda eller medlemmar
 • Våra försäljningskanaler är de sociala mediaplattformarna samt webben

Genomförande

Tidigare milstolpar/framgångar

 • Utveckla konceptet och strukturen för NoLimit-app
 • Få startkapitalet från affärsänglar i uppstart
 • Godkänt utvecklingsbidrag från Innovasjon Norge
 • Funnit bra samarbete med ett utvecklingsbolag för programmeringen
 • Designat och programmerat första appen för både iOS och Andriod
 • Designat varumärket och skapat webb samt sociala medieplattformar
 • Programmerat appen för Android och iOS.
 • Adderat fyra verktyg i appen.
 • Första filmerna för marknadsföring släppta.
 • 10000 nedladdningar av appen
 • 4000 registrerade användare
 • Första betalande kunderna

Närmaste huvudsakliga mål

 • Organsiationen ska förstärkas med att anställa nyckelroller inom teknik, marknadsföring
 • Parnerskap med och rådgivare inom affärsutvecklingen.
 • Partnerskap med konceptuella resurser och coacher.
 • Etablera en grupp med strategiska rådgivare.
 • Professionell styrelsegrupp.
 • Uppstart av ett program med en större testgrupp i Q4 2018
 • Vi ska vidareutveckla användargränssnitten med designförbättringar och AI
 • Öka konvertering av användare till abonnemang
 • Interaktionen med användarna ska öka, forum ska skapas.
 • Fler verktyg ska utvecklas (Time thieves, Habit improvement, Mindfulness, Increase focus and discipline)

Tidigare finansiering

 • Under 2015/2016 investerade tre affärsänglar totalt NOK 400.000.
 • I tillägg till detta har grundarna investerat ca NOK 150.000 i utveckling och marknadsföring.
 • Företaget fick även ett bidrag från Innovasjon Norge på NOK 100.000.

Detta kapital tillsammans med minst 5000 obetalda arbetstimmar från grundarna har tagit företaget till nuvarande position:
 • Vi har appen ute på marknaden, tillsammans med fyra verktyg, tillgängligt på Google Play och App Store
 • Det är idag ca 4000 registrerade användare
 • kommunikationsplattformar färdiga med hemsidan, facebook, LinkedIn mm. SEO-arbetet görs kontinuerligt med flera sökord redan bland topp 10.
 • Tester av marknadskampanjer har gjorts.

Partnerskap

Orbit Edge är vår leverantör för programmering
Marknadsföringspartner för SEO
Selmer är vår advokatbyrå
Reklambyrå
Textförfattare/Copywriters

Användning av finansiering

 • Vi ska förstärka organsationen via en utökning av teamet: Tekniskt- & Försäljningsansvarig,
 • Utöka med en professionell styrelsen.
 • Produktutveckling: förbättra existerande app, utveckla fler verktyg och skapa fristående appar för att vidare hjälpa våra kunder.
 • Avtal med partners som har resurser inom personlig utveckling, coaching, psykologi, statistik.
 • Skapa fristående digitala verktyg.
 • Lansera större marknadsföringskampanj i sociala medier och skapa användarforum
 • Vara tillgängliga för kunderna för att öka lojalitet, nedladdningar och konvertering.
 • Producera videomaterial med kurser och motiverande budskap.
 • Minimum investeringsmängd resulterar i en del produktutveckling och lansering av marknadskampanjer. Maximal investeringsmängd möjliggör vår målsättning att bli en stark organsation Q3 2019.

Branschcertifieringar och utmärkelser


Avkastning på investering

Avkastningen på investeringen kommer som en årlig utdelning. Vi har gjort blygsamma finansiella prognoser för de kommande tre och ett halvt åren där vi visar att utdelningen kan överstiga 4 gånger investeringen

I tillägg så kommer bolagets värde att öka. Som bilaga finns en tredjepartsvärdering som presenterar en realistisk ökning av bolagets värde med 10 gånger dagens värdering.
Riskanalys

Den stora risken är att vi uppfattas liknande som andra lösningar. Vi måste förstärka:
 • vårt unika koncept med PQM
 • funktionerna och filosofin.

En annan risk är att användare möter hinder och väljer att falla tillbaks i komfortzonen. Vi ska hantera det med användargrupper och material som pushar användarna att fortsätta.

Vårt sätt att använda Personal Quality Management är vårt bärande budskap och en styrka på marknaden. I all vår kommunikation ska det vara en del av budskapet, tillsammans med TQM och de vetenskapliga bevis som det medför.