Vi använder cookies för att kommunicera med din webbläsare och identifiera vem du är. Du kan läsa mer om exakt varför vi använder dom eller dölj detta meddelande
 • Språk
 • Valuta

Park and share - everywhere!

ApParkingspot ger alla möjlighet att enkelt hyra ut sin parkeringsplats när den inte används. Det kan vara privatpersoner, företag eller organisationer. Det finns massor av p-platser som står tomma samtidigt som det är omöjligt att hitta en ledig parkering. Det har vi löst med vår app som är helt färdigutvecklad. Utöver denna självklara idé har vi utvecklat en sensorlösning, vi kallar den ASDS, Autosence Detection System, som kommer att revolutionera den allmänna gatuparkeringen i stora delar av världen.

Investerarerbjudande

ApParkingspot räknar med en snabb tillväxt. Inledningsvis räknar vi med i snitt 16 nya användare per investerade 1000 SEK i marknadsföring. Efter ett år räknar vi med 10 000 användare och efter tre år minst 50 000 användare. Med enbart en uthyrning per användare i veckan till priset 75 SEK når vi då en omsättning om 43 MSEK redan år 3 med en vinst före skatt om cirka 50%. Med snabb tillväxt tror vi ett p/e tal för aktien om 20-40 är rimligt vilket skulle innebära en värdetillväxt i aktien om c:a 5-10 ggr gånger inom tre år.

Produkt

Problemet din produkt löser

Var vill du parkera?


För de flesta som äger eller använder bil i större städer är frågan alltid: Var kan jag parkera?
I takt med den ökande urbaniseringen så växer även parkeringsproblemen. Tomtmark är dyrt och att bygga bostäder ger betydligt bättre avkastning än att bygga p-platser. Att bygga under jord är mycket dyrt, en parkeringsplats i nybyggnation kostar mellan 400 - 600 000 SEK. Samtidigt ger modern teknik nya möjligheter som inte har funnits tidigare. En kombination av teknologi och principerna i delningsekonomi banar vägen för nya och smarta lösningar.

Hur produkten löser problemetTjänsten är i utvecklad för privatpersoner som har en parkeringsplats som under perioder står tom, t.ex. om dagarna när ägaren är på arbetet. En användare av ApParkingspot tjänsten kan då markera sin parkering som tillgänglig för uthyrning varje måndag-fredag mellan kl 08-17. Omvänt kan det föraren som letar efter en ledig parkeringsplats hitta en i anslutning till arbetsplatsen som inte används under helger, semestrar, sommarlov e.t.c. Genom ApParkingspot kan dessa p-platser enkelt göras tillgängliga. I storstäder där parkeringsavgifterna är höga kan det betyda en extrainkomst för parkeringsägaren.

Produktegenskaper

Alla i behov av en tillfällig parkeringsplats och som är utrustade med en smartphone kan använda tjänsten omedelbart. Användaren skapar enkelt en profil, kopplar ett kreditkort till kontot och kan sedan erbjuda sin privata parkeringsplats för uthyrning eller hyra en parkeringsplats i det önskade området. När parkeringsplatsen bokas kommer appen att navigera föraren till platsen. Det är även möjligt att förboka platser.
58 % av alla bilister upplever det som stressigt att leta efter parkering och 49 % uppger att bristen på parkeringsplatser orsakar att de kommer försent till möten. ApParkingspot gör parkering lätt och enkelt.   

Användningsscenarier för produkten

Alla som äger en parkeringsplats kan hyra ut den och börja tjäna pengar direkt. Det kan vara allt från privatpersoner, till företag eller organisationer. Alla som inte har en parkeringsplats kan förbeställa den eller söka en fri plats när de är i stan. Om du pendlar till en annan stad kan du boka en plats i dag, kanske i en förort där parkering är billigare. Vi avser även att implementera algoritmer som tillåter dig att se hur lång tid det tar att parkera längre bort och åka kollektivt den sista biten.

Team

Sasa Farkas avatar
Sasa Farkas VD
Sasa har en masterexamen inom entreprenörskap och en masterexamen i personal och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet. Startat egen mediebyrå Creatify Media med en ny idé för utomhusmarknadsföring, cykelkorgsskyddet, vilket har lett till stora marknadsföringskampanjer för bl.a. Haribo, Momondo, Länsförsäkringar, Uber och Net över hela Norden. Har lett arbetet med Swedish ... Se mer
Sasa har en masterexamen inom entreprenörskap och en masterexamen i personal och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet. Startat egen mediebyrå Creatify Media med en ny idé för utomhusmarknadsföring, cykelkorgsskyddet, vilket har lett till stora marknadsföringskampanjer för bl.a. Haribo, Momondo, Länsförsäkringar, Uber och Net över hela Norden. Har lett arbetet med Swedish Innovation Compass, en innovationsplattform som hjälper människor att hitta rätt i innovationssystemet. Innovationsplattformen kan även användas för intranät för stora företag, och Sasa har arbetat med Eriksson och Vattenfall med förbättringar av deras interna innovationssystem. Se mindre
Erik Glitterstam avatar
Erik Glitterstam Grundare
Jobbar med försäljning på Dagens Nyheter. Skapade idén 2014 vid Lunds universitet. Examen i företagsekonomi från Luleå tekniska högskola.
Jovan Stovanovic avatar
Jovan Stovanovic Utvecklingschef
Jovan är utvecklingschef med mer än 12 år inom IT branschen. Han koordinerar vår team av utvecklare och ingenjörer som har byggt systemarkitektur. Jovans ansvar är att systemet är stabilt, skalbart och intelligent. Han leder utvecklingen av Apparkingspot smarta sensorer, djup lärande och mobil utveckling.
Staffan Wogenius avatar
Staffan Wogenius CFO, styrelseordförande
Lång erfarenhet av redovisning i privata och publika bolag. Tidigare VD för publikt, onoterat bolag. Har de senaste 10 åren arbetet som konsult inom redovisning och revision samt kapitalanskaffning, främst inom ett noterat företag.
Anja Besic avatar
Anja Besic Kvalitetskontroll
Två års erfarenhet av kvalitetskontroller och tre års arbetslivserfarenhet inom IT.
Vladimir Nikic avatar
Vladimir Nikic Projektledare - apputveckling
Utbildad vid universitet i Novi Sad. Master i entreprenörsskap, elektroingenjör. Sju års erfarenhet.
Katarina Zorbic avatar
Katarina Zorbic Mjukvaruutvecklare
1,5 års erfarenhet, examen från vetenskapsakademin.
Ivan Skrobot avatar
Ivan Skrobot Utvecklare iOS
Fem års erfarenhet av iOS utveckling. Master i elektronik från Tekniska fakulteten, universitetet i Novi Sad.
Ivan Panic avatar
Ivan Panic Utvecklare Android och Java
Sex års erfarenhet, examen från Vetenskapsakademin inom informationsteknik.
Dragan Krstic avatar
Dragan Krstic Android utvecklare
Tre års erfarenhet. Studier i informationsteknik med inriktning på ebanking.

Marknad

Målmarknad

Det finns knappt 5 miljoner registrerade bilar i Sverige, vilket är mindre än 0,5% av världens alla bilar. Antalet ökar med omkring 50,000 per år. Beräkningar visar att det görs omkring 7,5 miljoner parkeringar varje dag, bara i Sverige. Stockholm stad förvaltar omkring 70,000 parkeringsplatser varav omkring 10% oftast är lediga. Bolaget bedömer att potentialen i Sverige är omkring 100,000 p-platser som skulle kunna göras tillgängliga i systemet. Med en genomsnittlig uthyrningsgrad om 20% till genomsnittspris på 75:- skulle bolaget uppnå en omsättning om c:a 43 MSEK/år, bara i Sverige.

Konkurrenslandskapet

Det finns minst två företag med liknande lösningar, det brittiska bolaget Justpark och Parkpnp med bas i Irland. Andra företag, t.ex. i USA, är mer inriktade på att hjälpa professionella parkeringsföretag att öka sin beläggning genom olika typer av apptjänster. Vi har inte sett några av dessa konkurrenter på den nordiska marknaden och det finns inget annat bolag som erbjuder bokning av parkeringsplatser som Apparkingspot gör med ASDS system. Vi välkomnar alla initiativ som kan förbättra parkeringsmiljön som vi tror kommer att ha fortsatta utmaningar, eftersom fler bilar, elbilar och självgående bilar ökar trafikmängden och parkeringsbehovet.

Unika egenskaper som skiljer dig från konkurrenterna

Vi har inga konkurrenter med samma lösning på den svenska marknaden. Vår kommande tjänst, ASDS, för t.ex. parkeringsplanering för kommuner är vi, såvitt vi känner till, ensamma om. Den huvudsakliga tanken med ASDS är möjligheten att automatiskt hyra ut sin parkeringsplats när man inte använder den. ASDS lägger genom deep-learning upp ett schema när parkeringsplatsen kan hyras ut. Det andra delen av ASDS är att man som användare har möjlighet att reservera parkeringsplats och genom kommunikation med bilen verifierar ASDS att det är rätt bil som har kommit fram. Ett tredje användningsområde är för förbokning av laddstolpar för elbilar.

Företagets inkomstkällor

Apparkingspot debiterar en förmedlingsavgift om 20% av transaktionen mellan hyrestagare och uthyrare, inklusive moms och transaktionskostnaden för Stripe.

Hela transaktionen hanteras av en extern betalningsförmedlare, Stripe, som debiterar hyresgästens betalkort och sedan fördelar beloppet mellan hyresgästen, ApParkingspot och en mindre avgift till Stripe. Säljare, köpare och ApParkingspot behöver därmed aldrig ha kontakt med varandra även om detta är möjligt genom meddelandetjänsten. Vid fel eller oklarheter ger appen möjlighet att kontakta företaget som också kan kontrollera att återbetalning görs.

Övriga intäkter kommer från att sälja och installera ASDS-utrustning.

Distribution av produkt/tjänst

Appen kommer att distribueras via appstore och Google Playstore och finns redan tillgänliga för nedladdning.

Genomförande

Tidigare milstolpar/framgångar

 • Mars 2014 - Första utkast till idé i Lund.
 • Mars 2015 - Första prototyp redo.
 • Augusti 2016 - Bolagiserar projektet till publikt bolag.
 • Augusti 2016 - Nyemission 300 000 SEK.
 • Oktober 2016- Första app-release. Första lanseringen i Göteborg.
 • December 2016 - Medlem av Cleantech Scandinavia.
 • April 2017 - Stort intresse från TUB, Trafikutredningsbyrån, och ett givande samarbete påbörjas.
 • Maj 2017- Nyemission 800 000 SEK.
 • Augusti 2017 - ASDS - första prototyp redo.
 • September 2017 - Buggtestad och skarp version klar.
 • Oktober 2017 - Avtal med LKP (Lunds Kommunala Parkeringsbolag) om test av ASDS systemet i två parkeringshus.

Närmaste huvudsakliga mål

 • 2018 - 10 000 användare.
 • 2018 - ASDS systemet färdigutvecklat för lansering i stor skala.
 • 2018 - Mer än 500 aktieägare.
 • 2019 - 30 000 användare. Lansering i nordiska grannländer.
 • 2019 - Större nyemission, 30 MSEK med påföljande notering på aktielista.
 • 2020 - >50 000 användare i fler länder.

Tidigare finansiering

Omkring en miljon SEK har satsats kontant av bolagets aktieägare.

Partnerskap

·       TUB – Trafikutredningsbyrån. TUB är ett konsultföretag som gör utredningar inom trafikområdet i samband  med stadsplanering.
·       Cleantech Scandinavia – Nätverk för företag, investerare, företag och andra i syfte att mötas och utbyta erfarenheter.
·       EON – Apparkingspot och Eon utvärderar nu ASDS-systemet (Autosens Detection System) för reservering av laddstolpar och automatisk betalning av laddström.
·       Riksbyggen- Riksbyggen kommer att testa Apparkingspot sensorlösning, ASDS för att kunna effektivisera användning av p-platser.
·       LKPAB- LKPAB äger och förvaltar sju egna parkeringshus med sammanlagt ca 3100 p-platser.  Apparkingspot ska leverera sensorlösning i första skedet till två p-hus. 


Användning av finansiering

Marknadsföring: 70%
Personal: 17%
Teknisk utveckling: 8%
Administration: 5%.

Emissionslikviden skall främst användas för marknadsföring för att uppnå en snabb tillväxt i Stockholm och Göteborg och för att visa på konceptets affärsmöjligheter. Efter det planeras för en större kapitalanskaffning och expansion i flera städer i större skala.

Parallellt med detta pågår fortsatta tester och utvärderingar av ASDS-systemet som har direkta kopplingar till p-tjänsten. Detta sker inom ovan budgetram.

Branschcertifieringar och utmärkelser


Avkastning på investering

Exit på investeringen kan göras när aktien noteras på Aktietorget eller First North. Detta planeras att genomföras under hösten 2019

Riskanalys

Finansiella risker: Risk för utebliven eller för lite finansiering som försenar eller minskar marknadsföringen. Risken hanteras genom en genomtänkt och långsiktigt finansieringsstrategi som inbegriper både kapital från affärsänglar och från många, mindre privatinvesterare.
Affärsrisker: Främst risken att affärsidén inte är lika intressant som styrelsen bedömer. Det finns även risk att andra aktörer med större finansiella resurser ger sig in i marknaden. Risken hanteras genom viss diversifiering av affärsidén.
Personella risker är risker förknippade kunskap koncentrerad till ett fåtal personer. Risken hanteras genom genomtänkta backuprutiner och förmedling av kunskap.