$
Vi använder cookies för att kommunicera med din webbläsare och identifiera vem du är. Du kan läsa mer om exakt varför vi använder dom eller dölj detta meddelande
  • Språk
  • Valuta

Ledarsidorna.se

Den globala mediamarknaden går idag igenom snabba förändringar. De tidigare mediaaktörerna har med sig ett arv av gammal kultur och höga kostnader.

Ledarsidorna.se har inte samma arv av vare sig kultur eller höga kostnader. Ledarsidorna.se kombinerar det bästa av den bästa traditionella journalistiken med den senaste produktions- och distributionsteknologin. Detta innebär att Ledarsidorna.se kan möta och interagera med mediakonsumenten 24/7.

Med 30000 reguljära dagliga läsare och mellan 160000-200000 unika läsare per vecka är Ledarsidorna.se väl positionerad för att bli ledande aktör i det nya medialanskapet.

Investerarerbjudande

Att ge Ledarsidorna.se stöd är att vara en del i en etablerad kanal för distribution av nyhetsanalyser i nya och alternativa media. Ledarsidorna.se är idag en av få aktörer som har en position i sociala och alternativa distributionskanaler där ett nytt, och lönsamt, mediahus kan ta marknadsandelar av de tidigare etablerade i en annars konservativ marknad.

Då Ledarsidorna.se växer snabbt och ständigt tar nya positioner och marknadsandelar har vi som mål att vara ett publikt noterat bolag inom fyra år med positiv rörelsemarginal,

Produkt

Problemet din produkt löser

De svenska traditionella mediehusen upplever allt svårare att upprätthålla både läsarlojalitet och trovärdighet. Dagens marknad präglas av höga kostnader i en konservativ bransch som domineras av några få större ägare.

Mediekonsumenter letar efter nya och alternativa nyhets- och analyskällor, utan tidigare begränsningar eller ägarstyrning men med dagens teknik för att hålla sig uppdaterade. Nyheter och analyser konsumeras och diskuteras 24/7. Den politiska debatten och initiativet för problemformulering kan inte längre hävdas som egna av politiker eller traditionella medier. Alternativa nyhetskällor som interagerar med sina läsare tar såväl marknadsandelar som initiativ från båda.

Hur produkten löser problemet

Ledarsidorna.se levererar ett unikt koncept av oberoende systemkritisk journalistik, som drivs av sina läsare, där läsare är en interaktiv del av nyhetsanalyserna. Idag attraherar Ledarsidorna.se mer än 30 000 unika läsare per dag. Med låga kostnader, kort korta produktionstider, en redaktion som baserar sin kunskap på annat än dagens journalistutbildningar och utan historiskt konservativt arv tar vi bäst av traditionell journalistik och använder dagens och morgondagens tekniska lösningar.

Utan arvet som dagens större medieaktörer bygger vi morgondagens mediehus.

Utan stora ägare, förutom redaktionen, finns det inga andra intressen som kan påverka nyhetsselekteringen.

Produktegenskaper

Tjänsten levereras via hemsidan och i framtiden via en app med text-, ljud- och videokanaler med djupgåendenyhetsanalyser där vi tar analyserna till sina logiska slutpunkter. Vi kompletterar detta med et bokförlag som publicerar de verk som ingen annan vågar publicera, alltid framför kurvan, och genom tjänster som "print on demand" som håller priset lågt för konsumenten.

Förlaget, under varumärket Greycat Publishing House, fokuserar på utgivning av högkvalitativ sakprosa och reportagelitteratur. Utgivningen syftar till att ligga i framkant vad gäller opinionsbildning, idédebatt och kulturkritik.

Användningsscenarier för produkten

I de vanliga nyhetsflödena finns det alltid situationer där läsaren vill ha en andra åsikt, en annan synvinkel eller att gå in i djupet om de svåra frågorna i vår tid. Ledarsidorna.se är den oberoende källan för det - 24/7.

Team

Johan Westerholm avatar
Johan Westerholm CEO
Editor and responsible publisher for Ledarsidorna.se. Former intelligence officer with unfinished studies in political Islam. Lived in Stockholm, Madrid, London and Boston but now landed in Furusund. Worked at Telia Data AB and then M2S Sverige AB as a business and market developer 1995-1999, acting CEO M2S Espana S.A. Since ... Se mer
Editor and responsible publisher for Ledarsidorna.se. Former intelligence officer with unfinished studies in political Islam. Lived in Stockholm, Madrid, London and Boston but now landed in Furusund. Worked at Telia Data AB and then M2S Sverige AB as a business and market developer 1995-1999, acting CEO M2S Espana S.A. Since then acting management consultant within CPU and Risk- and Crisis Management. Se mindre

Marknad

Målmarknad

Ledarsidorna.se når idag mellan 160 000 och 200 000 unika läsare (mer än 30 000 reguljära per dag) per vecka enligt Alexa.com. I genomsnitt spenderar varje läsare tre och en halv minut på webbplatsen och läsertvå artiklar varje gång.

Dagens läsare på Ledarsidorna.se har högskoleexamen samt ligger i medelinkomstsegmentet 45-65 år gamla med en tyngdpunkt mot manliga läsare. Potentialen är ursprungligen en dubbelarbete av denna marknad genom att locka läsare i de högre inkomstsegmenten och öka andelen kvinnliga läsare.

Konkurrenslandskapet

Ledarsidorna.se huvudkonkurrenter inom samma segment är

Bonnierkoncernens KIT.se,
FOKUS
News55.se
ETC.se
Realtid.se
Politism
Dagens Samhälle

Av konkurrenterna lockar bara ETC.se fler läsare och internettrafik än Ledarsidorna.se enligt Alexa.com. Alexa.com är världens mest etablerade och pålitliga internetrankningsverktyg och laddar upp data från både sidorna som de mäter och sociala medier.

Dagens Samhälle, FOKUS, ETC.se publiceras också i tryckta utgåvor. Politism.se har haft en fördel eftersom webbplatsen sponsrats på Aftonbladet.ses huvudsida sedan knappt tre år, men driver fortfarande mindre trafik än Ledarsidorna.se. Läs den fullständiga trafikanalysen här.

Unika egenskaper som skiljer dig från konkurrenterna

Ledarsidorna.se levererar ett unikt koncept av oberoende systemkritisk journalistik, drivs av sina läsare och identifieras med mätningar om vad konsumenten anser viktigas. Mätningar som till exempel SOM-instituet vid Göteborgs Universitet genomför.,

Med låga fasta konstnader, korta produktionstider och utan historiskt konservativt arv tar Ledarsidorna.se det bästa av den traditionella journalistiken och applicerar dagens och morgondagens tekniska lösningar för effektiv distribution. Utan arvet från dagens medieaktörer bygger vi morgondagens mediehus.

Företagets inkomstkällor

Månadsabbonemang 65 %
Reklamintäkter 10 %
Sponsrade TV-program 10 %
Bokförsäljning 15 %

Distribution av produkt/tjänst

Nyhets- och analystjänsten kommer att levereras huvudsakligen via hemsidan Ledarsidorna.se, men kommer att kompletteras med en app med push-tjänster riktade mot handhållna enheter som Smart-phones med flera kanaler: textbaserade artiklar, ljud- och videopapper och program.

Genomförande

Tidigare milstolpar/framgångar

Mars 2014: Registrerat Ledarsidorna.se
Fjärde kvartalet 2015-första kvartalet 2016: Passerade Politsm.se samt Dagens Samhälle i Alexa.com rakning.
Första kvartalet 2017: Passerade nivån 30 000 fasta läsare per dag.

Närmaste huvudsakliga mål

Ledarsidorna.se kommer att lansera en engelskspråkig version för internationella läsare under 2017 med analyser av svensk inrikespolitik och ett oberoende perspektiv på internationella nyheter.

Ledarsidorna.se ska vara den naturliga och oberoende källan till svenska politiska analyser 2018.

Ledarsidorna.se kommer att leda utvecklingen i att identifiera och rapportera om nyheter som svenska medieförbrukare rankar högst.

Ledarsidorna.se kommer att ombildas till ett publikt aktiebolag under senare delen av 2017 och ambitionen är att genomföra en publik listning av bolaget under 2019 eller 2020.

Tidigare finansiering

Ledarsidorna.se har hittills finansierats genom eget arbete, eget kapital, annonsintäkterna som Google-annonser kunnat generera samt donationer från läsare.

Partnerskap

Samarbete med FOKUS

Användning av finansiering

Investera i ny plattform anställa dagens frilansare samt kontraktera nya journalister på frilansbasis för att täcka fler kanaler (video / ljud) samt täcka andra områden, som Finans och Ekonomi.

Ny plattform och utveckling av mjukvara 15 %
Anställning av dagens frilansare samt breddning av antalet nya frilansare 60 %
Redaktionslokaler samt IT och telefoni 15 %
Reklam och marknadsföring 10 %

Avkastning på investering

Om Ledarsidorna.se i sitt utökade format med bevarad kvalitet kan kapitalisera på fem procent av dagens trafik, det vill säga 8 000 läsare prenumererar på månadsabonnemang till en kostnad av 99 kronor, ger detta en inkomst på cirka 800 000 kronor per månad.

Med förväntade reklamintäkter och intäkter från publicering av böcker (1 000 000 SEK per år) möjliggör det att hålla en rörelsemarginal på tio procent.

Lönsamheten väntas uppnås i slutet av 2018 eller under början av 2019.

En publiknotering är planerad för 2020.

Riskanalys

Jämförelser med andra tjänster genom Alexa.com och andra erfarenheter pekar tydligt på behovet av interaktion med nyhetskonsumenten. Den långsiktiga kvaliteten på analysen och urval av ämnen som avgörande för stabilitet och tillväxt.

Genom att kontinuerligt mäta vad konsumenterna i det prioriterade segmentet letar efter när det gäller nyhetsämnen kontrakteras kompetent personal som uppfyller komptenskriterierna, helst med en annan kompletterande bakgrund än journalister. På så sätt uppfyller Ledarsidorna.se konsumenternas krav.

Med minsta möjliga personal och anlitande av frilanskonsulter minimeras finansiella risker.