Vi använder cookies för att kommunicera med din webbläsare och identifiera vem du är. Du kan läsa mer om exakt varför vi använder dom eller dölj detta meddelande
  • Språk
  • Valuta

Peas Commercializing Entity (PCE)

Effektiv snabbtest för diagnos av infektioner.

Det erfarna teamet bakom PCE AB har utvecklat dExact, en grupp patentskyddade och certifierade test som revolutionerar den nuvarande praxisen för att bestämma behovet av antibiotika. dExact-testerna är snabba, korrekta och billiga, vilket sparar både tid och kostnader för proffs och individer. Nu vill PCE AB fånga marknadsandelar på flera utvecklingsmarknader där stora möjligheter presenteras på grund av behovet av enkla, exakta och billiga test. dExact-tester hjälper till att mildra överförskrivningen av antibiotika, vilket leder till lägre spridning av multiresistenta bakterier och därmed bättre samhällshälsa.

Investerarerbjudande

Vi erbjuder investerarna att ansluta sig till PCE i kommersialiseringen av dExact i utvecklingsmarknader och dela ägandet av 6 olika certifierade och kliniskt utvärderade produkter för att diagnostisera smitta i kroppsvätskor. Få 50% köprabatt för alla dExact-produkter i 5 år och tillgång till läkare för att diskutera resultatet. På grund av patent och certifieringar och det faktum att tester minskar kostnaderna för samhället och individerna enormt, förväntar PCE ett snabbt marknadsinträde och en stabil försäljning. Inom 6 år strävar PCE efter att nå en 5-10x eftervärdering av pengar och utgångsmöjligheter är tillgängliga genom återköp.
B-Aktier
PEAS grupp har utvecklat tester på oberoende basis och önskar att testerna används av sjukvården, patienter och anhöriga lätt och billigt. Därför har vi inom PEAS gruppen önskat att vanlig folk blir delägare i bolaget och har försökt undvika att bli ägd av stora företag. Detta är för oss en viktig orsak att delta i campangnen. Part (överlåtande Part) har rätt att överlåta hela sitt aktieinnehav i Bolaget till tredje man under förutsättning att aktierna i skriftlig form först erbjuds överlåtas till PCE-ab.0 more translations
Show less


Produkt

Problemet din produkt löser

Idag är processen för behandling av olika infektioner både mycket ineffektiv och dyr på grund av tidskrävande testprocesser som bestämmer patientens behov av antibiotika. Den nuvarande processen, oberoende av om antibiotikabehandling behövs eller ej, kräver inte bara kostsamma och tidskrävande investeringar av läkare. Den kräver också att patienten söker medicinsk hjälp och väntar på långsamma testresultat. Som en följd av att diagnostiska test sällan är tillgängliga och risker som är förknippade med att inte få antibiotikabehandling i tid om så behövs, är antibiotika överförskrivna till patienter. Detta orsakar i sin tur samhälleliga hälsoproblem och höga onödiga kostnader.

Hur produkten löser problemet

Vi har utvecklat ”dExact” - en grupp av exakta, snabba och billiga test. dExact-testen, som är avsedda att användas av både läkare och individer, effektiviserar ineffektiviteten i de nuvarande processerna genom att möjliggöra omedelbar indikation för behovet av antibiotika. Således sparas kostnader på 79 miljoner euro per år om onödiga laboratorietester och sjukhusvistelser undviks. Patienter får vård i tid, och antibiotika kan ordineras mer exakt. Det här representerar bra marknadsmöjligheter, särskilt i utvecklingsländer där sjukhus är obefintliga eller svårtillgängliga och multiresistenta bakterier sprids lätt.

Produktegenskaper

dExact-testen kan snabbt skilja smittsamma sjukdomar från icke-infektiösa. Testerna är stabila, korrekta och inte känsliga för tidigare antibiotikabehandling. Testet tas antingen via sputum, urin eller avföring beroende på vilket test som används. På grund av låga produktionskostnader och stor potential att snabbt nå skalfördelar, säljs testen billigt. Dessutom kräver testen för enskild användning ingen tidigare kunskap eller särskild träning, vilket innebär att de kan användas hemma av patienter i både utvecklingsländer och utvecklade länder. Testerna är ISO certifierade.

Användningsscenarier för produkten

dExact erbjuder en grupp av tester, där vissa är avsedda att endast användas av sjukvården och vissa av individen själv. Den underliggande metodiken för användning är emellertid likadan. Beroende på vad som testas (t.ex i slem eller urin) samlas provet upp i en behållare och blötläggs direkt i kroppsvätskan. Genom att tolka testets färg kan nästa steg beslutas inom 20 minuter, vilket leder till kostnads- och tidsbesparingar samt bättre övergripande samhällshälsa. I genomsnitt brukar dExact-testen förkorta den nuvarande processen för hantering av infektionssjukdomar från 7 dagar till 1 dag.

Team

Fariba  Nayeri avatar
Fariba Nayeri PhD,MD, Infektionsspecialist, Uppfinnare
PhD sedan 2002,MD. Docent Infektionsmedicin sedan 2008, har studerat kroniska infektioner och fokuserat på behandling av svårbehandlade sår. Har jobbat sedan 1997 på Infektionskliniken i Linköping. Har grundat PEAS Institut 2006. PEAS Institut har varit forskningshuvudman sedan 2011.
Tommy Glanz avatar
Tommy Glanz Senior Bank Manager
Pol.Mag. med inrikting på företagsekonomi vid Linköpings Universitet 1972. 35 års erfarenhet från olika befattningar inom Östgöta Enskilda Bank/Danske Bank. Företrädesvis inom finansiering till företag. 4 år som egen företagare inom mobil fritid - husvagnar och husbilar.
Per Stålhandske avatar
Per Stålhandske Senior Scentist
Ledamot PCE
Jaleh Ramezani avatar
Jaleh Ramezani Jurist
Jurist examen med inriktning internationell handelsrätt från Sorbonne universitet i Paris-Frankrike 1991-1995. Aspirant utbildning för akademiker på Linköpings universitet 2007-2008.
Lars Eng avatar
Lars Eng Civilingengör
Mångårig erfarenhet inom biosensorindustrin
Johanna Lönn avatar
Johanna Lönn Medicine doktor
Industrial PhD på PEAS Institute AB och därefter 4 år med postdoktorale stipendier vid Örebro universitet och senare (för närvarande) vid Malmö universitet, i samarbete med PEAS Institut AB. http://forskning.mah.se/en/id/af4507
Kjell Törnlund avatar
Kjell Törnlund Utvecklare av användargränssnitt
Erfaren User Interface Developer [UID] med erfarenhet av arbete mestadels inom medicinsk mediaproduktion. Kompetens inom fotografi, grafik, CE-märkning, reklam och Adobe Creative Suite. Stark professionell verksamhet med en Master inriktad på media, ljud, inspelning, PA, dator från Institute Audio Visual Arts (IAVA).

Marknad

Målmarknad

PCE AB är inriktat på två segment: yrkesverksamma och individer. dExact-testen säljs till yrkesverksamma via sjukhus och andra anläggningar, och till individer via en e-handelswebbplats eller via apotek.Det primära fokuset är att producera och sälja dExact genom joint ventures, som börjar i Kina och senare följt av Vietnam och Indien. Utveckllingsmarknader utgör stora marknadsmöjligheter tack vare den infrastrukturella ineffektiviteten och det stora samhällsbehovet för billiga, tillförlitliga och effektiva lösningar.

Konkurrenslandskapet

Från och med idag har PCE AB inga direkta konkurrenter eftersom det inte finns några liknande tester på marknaden. Vidare har PCE AB, på grund av licens från Läkemedelsverket, CE- och ISO-certifieringen, tagit upp hinder för marknadsinträde av konkurrenter. Genom att leverera en högkvalitativ produkt till ett lågt pris, väntar PCE AB inte konkurrenter under de kommande åren.

Unika egenskaper som skiljer dig från konkurrenterna

PCE AB ger en snabbare, billigare och bekvämare test processlösning jämfört med nuvarande praxis som finns på vårdmarknaden. dExact-testerna gör det möjligt för patienten att undvika att gå till sjukhuset om det inte behövs, vilket sparar livskvalitet, kostnader och tid för både individen och läkaren. Genom att internationalisera och fokusera på utvecklingsländerna kan PCE AB nå skalfördelar i produktion och försäljning samtidigt som det hjälper patienter i områden där den medicinska infrastrukturen saknas.

Företagets inkomstkällor

PCE AB planeras ha två huvudsakliga intäktskanaler. Den första är intäkterna per test som säljs direkt till individer via e-handelswebbplatsen eller apotek. Ett test kostar mellan 40-100 kronor om de säljs direkt till individer. Den andra intäktsströmmen kommer från att licensiera produkterna till olika företag eller genom internationella joint venture-avtal. De företag som kan vara intresserade av att köpa rättigheterna att producera, sälja och därmed kommersialisera dExact-testen.

Distribution av produkt/tjänst

Den första utvecklingen av produkter och certifikat är klar. Den kommersialiseringsprocess som ska utföras via PCE AB har dock inte börjat än. Testet får säljas till individer via en e-handelswebbplats eller via apotek. För att sälja produkten till sjukvården ska testen säljas till auktoriserade distributörer med lokal kompetens (4-8 olika) som kan leverera testen genom olika företag i flera länder. För att bäst tillgodose lokala behov är distributörerna ansvariga för marknadsföring och försäljning.

Genomförande

Tidigare milstolpar/framgångar

2013
• Patentansökan P9931SE00 godkänd
2014
• Patentansökan P9931US00 godkänd
2015
• Patentansökan P8808US00 godkänd
2016
• ISO-certifierad anläggning 13485 i augusti
• CE-registrering från Läkemedelsverket. Test kan användas av läkare och sjuksköterskor.
• Europa-kommissionens godkännande för självtest via anmält organ (tredje part) (oktober)
2017
• Patentansökan P8808EP 00 godkänd och registrerats i Sweden, UK, Tyskland och Frankrike PCE grundades 2013

Närmaste huvudsakliga mål

Primära mål
  • Gräsrotsfinansiering senare del av 2017.
  • Skapa global e-handelswebbplats 2017-2018.
  • Utför klinisk studie och teckna kontrakt med Ghana University 2018.
  • Memorandum of Understanding med TOEC i Kina för massproduktion av digitalläsare. Alfa-versionen av vår digitala testläsare 2018.
  • Organisera besättningsgruppen 2018.

Nästa steg:
• Nå avtal med jointventure-partner i Kina och Vietnam 2018-2021
• Ansökan till Food and Drug Authority (FDA) i USA 2020
. Dexact-blöja 2019
• Utföra klinisk studie i Indien 2018-2019
• Betaversion av digital version redo för test 2020
• Försäljningen börjar i Kina 2021-2022
• Försäljning i Sverige/Norden 2020

Tidigare finansiering

PEAS-institutet, moderbolaget har varit platsen för forskning och utveckling av flera diagnostiska plattformar. För att uppnå denna uppgift har PEAS investerat över 50 Mkr under de senaste 10 åren. PEAS-institutet är forskningshuvudman och flera forskargrupper från Sverige samt utländska länder i Europa, Asien och Afrika har varit inblandade i utvecklingen av Dexact och andra diagnostiska test. PCE grundades 2013 som en framtida plattform för att kommersialisera de uppfunna och producerade produkterna inom koncern. Dexact testgrupp är de första produktserien som har överfört till PCE-ab för kommersialisering.

Användning av finansiering

1- Vi måste rekrytera proffs i ett ledningsgrupp för kommersialisering: 2500000 sek
2.Commercialisering av produkten i utvecklingsländer genom oberoende studier på universitetssjukhus, främst i Ghana, Vietnam och Indien: 1000000 sek
3. Kostnader fördelade på;
• Utbildning av hälsovårdare vid testanvändning och resultattolkning: 200000 sek
• Introduktion av tester via e-handelsförsäljningskanal: 120000 sek
• Produktion av moderna digitala apparater för test i industriländer, 450000 sek
• Konferenser och delta i relaterade vetenskapliga händelser internationellt 100000
• Publicering av böcker och vetenskapliga artiklar 60000
• Publicering av användarhandböcker på olika språk 30000
• Stödja internationella organisationer i katastrofområden: 100000

Avkastning på investering

Investerare investerar i PEAS COMMERCIALIZING ENTITY AB (PCE AB). År 2023 syftar PCE till att uppnå ett värde på 5-10 gånger värderingen av postpengar idag. Dessutom avser PCE AB att ge utdelning under räkenskapsåret 2021-22. Exitoptioner genom återköp av aktier tillgängliga via diskussion med fond teamet.

Riskanalys

På grund av produktets stora nyhetsvärde och bristen på jämförbara "standardprodukter" och vetenskapliga publikationer från oberoende forskare måste PCE AB övervinna den potentiella marknads skepticismen. Detta inkluderar även ett övertygande av kliniker att ersätta eller komplettera nuvarande praxis med dExact. Detta utgör ett hot eftersom marknaden, framförallt i väst, oftast långsamt anpassar sig till ny teknik.