We use cookies to communicate with your browser and identify who you are. You can read more about exactly what we use them for or hide this message
 • Language
 • Currency

Investerarrelationer

FundedByMe aktien

Bolagets aktier handlas på NGM Nordic MTF.

FundedByMe-aktier kan exempelvis handlas genom Avanza eller Nordnet.

Första handelsdag 8 mars 2019.

EUR 60,764,256 Investerat i företag
250,000+ Registrerade medlemmar

Aktier och aktiekapital

Kortnamn A-aktien: FBM MTF A
ISIN-kod A-aktien: SE0008293591

Kortnamn B-aktien: FBM MTF B
ISIN-kod B-aktien: SE 0008293617

Bolagets LEI-kod: 894500BU6P2B83CX2P74

Aktiekapitalet i bolaget är 791 982,002 SEK fördelat på 5 413 991 aktier. Aktierna har ett kvotvärde på cirka 0,146 SEK. Aktierna är utgivna i två aktieslag.

Antalet aktier av aktieslag A är 2 058 547 stycken.

Antalet aktier av aktieslag B är 3 355 444 stycken.

Varje aktie av aktieslag A berättigar till tio (10) röster, och varje aktie av aktieslag B berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma.

Bolaget har två utestående optionsprogram.

Teckningsoptionsprogram TO1 kan ge högst 429 853 B-aktier med teckningskurs 50 SEK. Teckningstid 2020-02-26 - 2020-03-26.

Personaloptionsprogram PO1, med vederlagsfria s k kvalificerade personaloptioner, kan ge högst 300 000 B-aktier med teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Teckningstid 2021-10-25 – 2021-12-21.

Mera information respektive optionsprogram finns i Informationsmemorandum inför notering på Nordic MTF.

10 största ägare

FundedByMe, Top-10 shareholders

Bolagsstämmor och Arkiv

 • Kallelse till extra bolagsstämma juni 2019

  Protokoll
 • Protokoll årsstämma maj 2019

  Protokoll
 • Kallelse till årsstämma april 2019

  Protokoll
 • Protokoll extra bolagsstämma januari 2019

  Protokoll
 • Protokoll ordinarie bolagsstämma maj 2018

  Protokoll

Finansiell kalender

30 aug
2019
Rapport avseende halvåret 2019
28 feb
2020
Bokslutskommuniké 2019
13 maj
2020
Årsstämma 2019
28 aug
2020
Rapport avseende halvåret 2020
Visa mer

Årsstämma och arkiv

 • Kallelse till extra bolagsstämma juni 2019

  Protokoll
 • Protokoll årsstämma maj 2019

  Protokoll
 • Kallelse till årsstämma april 2019

  Protokoll
 • Protokoll extra bolagsstämma januari 2019

  Protokoll
 • Protokoll ordinarie bolagsstämma maj 2018

  Protokoll

Finansiell kalender

31 aug
2018
Rapport avseende halvåret 2018
28 feb
2019
Bokslutskommuniké 2018
24 apr
2019
Publicering Årsredovisning 2018
15 maj
2019
Årsstämma 2018
30 aug
2019
Rapport avseende halvåret 2019
28 feb
2020
Bokslutskommuniké 2019
13 maj
2020
Årsstämma 2019
28 aug
2020
Rapport avseende halvåret 2020

Bolagsordning

Bolagsordningen antagen vid extra bolagstämma 15 maj 2019

Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Personer i ledande ställning i bolag noterade på NGM Nordic MTF ska från den 3 juli 2016 rapportera till FI som övriga börsbolag. För ytterligare information se https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient

Revisor

Per Svensson BDO
PER SVENSSON
Auktoriserad Revisor / Partner
Direct +46 8 120 11 731
Mobile +46 70 167 17 31
BDO

Bolagets revisor BDO Mälardalen AB med auktoriserade revisorn Per Svensson har varit revisor, respektive huvudansvarig revisor, i Bolaget sedan 2013.

Informationsmemorandum

Styrelsemedlemmar

Ordförande

Johan Jörgensen

Ledamöter

Choon Seng Tan, Daniel Daboczy VD, Bengt Åkesson, Klara Leander

Advisory Board

Katarina Gillblad, Ingmar Rentzhog

Valberedning

Arno Smit

Johan Jörgensen

Styrelseordförande
Född: 1967
Invald: 2012

Antal aktier
A-aktier: 25 802 st (genom bolag)
B-aktier: 60 646 st (genom bolag)
Optioner: 85 971 st TO1 (genom bolag)

Erfarenhet: Stor erfarenhet av att guida entreprenörsbolag, samt av konceptuell affärsutveckling. Erfaren styrelseledamot, f.d. ekonomijournalist och redaktör.

Choon Seng Tan

Styrelseledamot
Bosatt i Singapore.
Född: 1952
Invald: 2014

Antal aktier
A-aktier: 34 228 st privat
B-aktier: 104 200 st (genom bolag)
Optioner: 42 985 st TO1

Erfarenhet: Certified Public Accountant Singapore (None practicing member). Arbetat i ledande befattning för noterade och onoterade bolag inom industri och finans. Bred erfarenhet från sydöstra Asien, Kina och Australien.

Daniel Daboczy

Styrelseledamot och verkställande direktör
Född: 1977
Invald: 2011

Antal aktier
A-aktier: 468 463 st (genom bolag)
A-aktier: 500 st (privat)
B-aktier: 170 823 st (genom bolag)
B-aktier: 2 200 st (privat)
Optioner: 193 434 st TO1 (genom bolag)

Erfarenhet: Daniel Daboczy är en eldsjäl som har arbetat sedan han var 13 år och drivit många framgångsrika projekt där den röda tråden var att förbättra eller förändra rådande normer. Daniel drev tillsammans med Arno Smit en webbyrå, innan de tillsammans grundade FundedByMe, med fokus på videolösningar samt crowdsourcing. De drev projekt såsom IdeasForChange, och hade uppdrag för bland andra Toyota, AssaAbloy och Kungliga Biblioteket.

Bengt Åkesson

Styrelseledamot
Född: 1958
Invald: 2019

Antal aktier
A-aktier: 6 250 st (genom bolag)
B-aktier: 9 651 st (genom bolag)
Optioner: 0 st

Erfarenhet: Bengt Åkesson har en lång och bred erfarenhet av media- och kommunikationsbranschen. Han startade contentbyrån Åkesson & Curry 1988 och var dess VD under de första tretton åren. Byrån såldes till Chimney 2017 och hade då 25 anställda. Både före och under tiden på Åkesson & Curry jobbade Bengt som projektledare och skribent inom investor relations-området med kunder som Nordea, JM och IK Investment Partners.

Klara Leander

Styrelseledamot
Född: 1979
Invald: 2019

Antal aktier
A-aktier: 0 st
B-aktier: 0 st
Optioner: 0 st

Erfarenhet: Stor erfarenhet av att affärsutveckla bolag primärt inom varumärke och produktutveckling. Passionerad inom ledarskapsutveckling och hållbar kultur. Erfaren konsult inom tech och design.

Ledande befattningshavare

Daniel Daboczy

Styrelseledamot och verkställande direktör
Född: 1977
Invald: 2011

Antal aktier
A-aktier: 468 463 st (genom bolag)
A-aktier: 500 st (privat)
B-aktier: 170 823 st (genom bolag)
B-aktier: 2 200 st (privat)
Optioner: 193 434 st TO1 (genom bolag)

Erfarenhet: Daniel Daboczy är en eldsjäl som har arbetat sedan han var 13 år och drivit många framgångsrika projekt där den röda tråden var att förbättra eller förändra rådande normer. Daniel drev tillsammans med Arno Smit en webbyrå, innan de tillsammans grundade FundedByMe, med fokus på videolösningar samt crowdsourcing. De drev projekt såsom IdeasForChange, och hade uppdrag för bland andra Toyota, AssaAbloy och Kungliga Biblioteket.

Arno Smit

Medgrundare och Head of Product
Född: 1983

Antal aktier
A-aktier: 246 708 st (genom bolag)
B-aktier: 27 898 st (genom bolag)
Optioner: 0 st

Erfarenhet: Grundare till My-Hunt Ltd i Syd-Afrika och AviationAdvertiser Ltd i Australien samt medgrundare till FundedByMe. Tidigare CTO på AcademyStore, Australia.

Emma Hendéus Levén

CFO
Född: 1976
Anställd: 2018

Antal aktier
A-aktier: 100 st privat
B-aktier: 150 st privat
Optioner: 40 000 st PO1

Erfarenhet: Ekonomiemagister från Göteborgs Handelshögskola, med kandidatexamen i internationell ekonomi tagen vid Stockholms Universitet samt kompletterande studier på Harvard Business School. Har arbetat i flera år som CFO på teknikbolaget Thorlabs Sweden AB och även varit Group CFO för den internationella koncernen Deltaco. Bred erfarenhet av såväl svenska som internationella affärer och företagande. Erfarenhet från att arbeta på skilda marknader som bland annat Japan, USA och England.

Peter Sundberg

VD i dotterbolaget Laika
Född: 1978
Anställd: 2016 som CFO, FundedByMe, 2018 VD, Laika.

Antal aktier
Aktier: 0 st
Optioner: 107 463 st TO1 (genom bolag)

Erfarenhet: Magisterexamen från Södertörns Högskola med inriktning mot företagsekonomi och finansiell management. Bred erfarenhet från ledande befattningar inom finans och ekonomi. Har de senaste 10 åren primärt utvecklat start up och turn around case, gedigen erfarenhet av att förändra och bygga organisationer.

Presskontor

Du hittar vårt presskontor på vår FundedByMe Presskontor - sida.