Vi använder cookies för att kommunicera med din webbläsare och identifiera vem du är. Du kan läsa mer om exakt varför vi använder dom eller dölj detta meddelande
 • Språk
 • Valuta

Transparens inom Blockchain

Vi har gjort det lättare för alla att analysera samt förebygga olagliga aktiviter inom krypto och blockchain relaterade transaktioner.

Statliga organisationer, finansiella institutioner och företag har varit tvungna att motsätta sig många Blockchain-relaterade innovationer och implementeringar på grund av pseudoanonymiteten och riskerna med Blockchain-transaktioner.

Genom att erbjuda både privat- och företagskunder ett lättanvänt IT-verktyg som analyserar datan i monetära transaktioner, främjar vi större transparens och säkerhet inom Blockchain. Detta förenklar implementation samt skapar tillit till teknologin för alla.
Privanet

Investerarerbjudande

Innovation inom blockchain måste fortsätta vidare utan att det hämmas av olagliga aktiviteter eller anonoymitet.

Företag och statliga myndigheter måste har rätt verktyg för att säkerställa att man följer de olika lagar som implementeras för att kunna nyttja teknologin globalt.

Vi menar på att kryptomarknaden och allt därtill är här för att stanna och vi har ännu bara skrapat ytan vad gäller Blockchains potentiella tillväxt.

Vi vill därför ha dig med oss på en resa där vi tillsammans kan nyttja de olika decentraliserade lösningar och att vi gör detta transparent och säkert för alla!
Bolaget har enbart en aktieserie med samma rättigheter och skyldigheter, inklusive aktierna som erbjuds i denna runda. Aktier som tecknas i denna crowdfunding runda har fullt tillträde till dividendutdelning från och med FY2020.

Produkt

Problemet din produkt löser

Det är ingen nyhet att det råder en brist på tillit gentemot kryptovalutabetalningar och Blockchain i helhet. Finansiella institutioner och statliga organ har ofta talat ut om riskerna av att handla med digitala valutor. Rädslan för bedrägerier, penningtvätt, anonymitet och kopplingar till andra olagliga aktiviteter skadar valutahandeln, men främst skadar det utvecklingen av den teknologi som ligger bakom valutorna, nämligen Blockchain.

Men samma insdustrier som talar om riskerna talar också om potentialen som teknologin har. Vi har identifierat det sätt som möjliggör innovationen inom Blockchain och valutahandeln utan rädslan eller bristande tillit.

Hur produkten löser problemet

Valega Chain Analytics erbjuder sina kunder ett verktyg som analyserar transaktioner inom olika blockkedjor. Verktyget kommer att tillåta kunder (företag och privata) att söka på en specifik transaktion/avsändare. Denna analyseras gentemot den historik som finns i databasen för att se ifall sändaren varit delaktig i någon form av bedrägeri eller andra olagliga verksamheter som t.ex. penningtvätt.

Sökaren får relevant information i form av grönt (allt okej), gult (misstankar finns) eller rött (olägenheter finns) svar. Detta gör så att handel med kryptovalutor blir mer pålitliga. I framtiden bör systemet också kunna fungera för FIAT (vanligavalutor) på blockkedjan.

Produktegenskaper

 1. Tjänsten öppnas via mobilen eller datorn.
 2. Man möts av ett sökfält där man kan söka efter en specifik transaktion eller en persons s.k. "Digital wallet adress" (tjänsten där kryptovalutor finns sparade).
 3. Tjänsten söker igenom vårt expansiva databas efter olaga aktiviteter som matchar flaggade platser.
 4. Ett svar mottas med en färgkod: Grön - säkert, Orange - kan finnas olägenheter, ladda ner detaljerad info, Rött - Vi har hittat olagliga transaktioner.

För varje svar man får kan man, till en kostnad ladda ner en full rapport om transaktioner. Som prenumerant får man tillgång till rapporterna utan extra kostnad.

Användningsscenarier för produkten

Erik är en finanschef i en bank. En viktig investor har bett honom köpa aktier i ett privatbolag. Bolaget har accepterat Blockchain transaktioner som investeringsmedel. För att säkerhetställa tillgångarna samt förhindra brottsliga transkationer, vill Erik försäkra sig om att den Blockchain address som används för att betala för aktierna inte varit inblandade i olaga aktiviteter. Han använder då Valega Chain Analytics via mobilen för att snabbt få information om den kommande transaktionen. Detta gör han samtidigt som han sitter med investorn. adressen skrivs in och Erik får ett färgkodat svar (rött, gult, grönt). Han kan också beställa en detaljerad rapport.

Team

Sven Martinsson avatar
Sven Martinsson Grundare, Verkställande Direktör
En ung men erfaren chef som jobbat i över 5 år med IT och digitalisering. Kompetent inom försäljning, blockchain, internationella relationer, ledning, konsultverkamhet och sociala medier. Marknadserfaren i Sverige, Norge och Brasilien. Har en god förmåga för affärsutveckling med en akademisk bakgrund med inriktning mot internationella utvecklingsstudier från Lunds universitet.
Jonathan Pallares avatar
Jonathan Pallares Grundare, Investeringsrådgivare
Blockchain entusiast och erfaren investmentbanker. Kunnig inom Sales, Blockchain, Corporate Finance och företagsutveckling. Har jobbat i hela norden regionen och känner till marknaderna väl.
Jens Herzog avatar
Jens Herzog Finansdirektör
Jens Herzog föddes i Tyskland. Han flyttade till Finland där han studerade vid Aalto Universitet och utexaminerades som företagsekonom. Under sin karriär har Jens jobbat sida vid sida med start-ups och deras internationalisering. Han har också varit involverad i internationella och gränsöverskridande finansiella transaktioner. Han är flytande engelska och tyska.
Heini Rosvall avatar
Heini Rosvall Marketing
Heini Rosvall har arbetat inom olika branscher och har breda kunskaper inom marknadsföring och reklam. Hon har god erfarenhet inom B2B och B2C marknadstrategier, intern och extern marknadsföring, branding, marknadsföring i sociala medier, innehållsdesign, riktadmarknadsföring, kampanjplanering och evenemangshantering.
Melissa Kuitunen avatar
Melissa Kuitunen Marknadsföringsassistent
Melissa Kultunen, 25, född i Kuopio, Finland, har studerat på universitetet i Brasília, Brasilien, och vid universitetet i Utrecht i Nederländerna samtidigt som hon avslutar en BBA inom Marknadsföring på Haaga-Helia i Helsingfors. Melissa är flytande på finska, engelska, portugisiska och svenska
Mark Yudin avatar
Mark Yudin Blockchain Analytiker och Backend utvecklare
Mark har varit en del av IT-världen sedan tonåren. Han har arbetat inom diverse områden, från maskinvaruutveckling, systemadministration och grafisk design. Han har erfarenhet av maskininlärning, analyser av kryptovalutor, Blockchain-utveckling och utveckling av frontend
Mangesh Patil avatar
Mangesh Patil Projektansvarig
Mangesh har över 13 års erfarenhet inom team utveckling och träning. Han har jobbat aktivt med att skapa innehåll för digitala produkter, genomförande av projekt från start till slut samt en Masternivå inom HR.
Prakash Holam avatar
Prakash Holam Lead Developer
Prakash är en Master i datautveckling. Han arbetar som lead utvecklare och backend. Som utvecklare innefattar hans expertis PHP, Codeigniter, AngularJS, Angular5, AJAX, MySQL, MongoDB, REST API, RESTFULL API och JSON.

Marknad

Målmarknad

Kryptovalutamarknaden är idag värd cirka 140 miljarder USD och vi kan vara rätt säkra på att valutorna och teknologin bakom dem är här för att stanna. Produkten riktar sig först mot de som dagligen handlar med kryptovalutor (73M transaktioner/år i Bitcoin) samt myndigheter som försöker motverka penningtvätt, bedrägerier och andra olagliga betalningar.

Produkten kommer att också kunna användas inom B2B och B2C. Målet är att göra det transparent och säkrare för alla företag att ta emot betalningar inom krypto samt implementera Blockkedjan i sina verksamheter. I framtiden kommer också FIAT-betalningar att kunna analyseras då bankerna redan nu börjar implementera Blockkedjor.

Konkurrenslandskapet

I nuläget har Valega Chain Analytics få konkurrenter. De riktar sig in för det mesta mot statliga organ och finansiella institutioner. De kan klassas som väldigt tekniska och ibland har kunderna fått anlita en blockchain-expert eller tekniker för att hantera systemen.

Unika egenskaper som skiljer dig från konkurrenterna

Det som skiljer oss från dem är att Valega kommer att inte bara rikta sig mot finansiella institutioner och statliga myndigheter utan också mot B2B och B2C företag.

VI känner inte att det skall krävas en högre grad av teknisk kunskap och större förståelse för Blockchain. Valega Blockchain Analysis skall kunna användas av vem som helst och skall vara så enkelt som att söka på en vanlig sökmotor. Användarvänlighet, personlig service och hög kvalité blir det vi värderar högt.

Då tjänsten följer en plattformstrategi kan företag och privatpersoner koppla in sig enkelt via vår API (Application programming interface).

Företagets inkomstkällor

Tjänsten kommer att ha tre typer av "prenumerationer"

1. Privatpersoner får ett antal gratis sökningar varje månad. Sökningar utöver de som är gratis debiteras med en mindre summa. Man kan också betala för att få hel en detaljerad rapport.

2. Man kan som privatperson prenumerera för obegränsade sökningar.

3. Företag och finansiella instutitioner kommer att kunna logga in till sin egna portal där de får basiska sökfunktioner och betalar för detaljerade rapporter. Man kan betala ett månadsbelopp för att få full funktionalitet (inklusive rapporter och personlig skräddarsydd kundupplevelse)

4. Statliga myndigheter som t.ex. Polisen kan få tjänsten helt gratis.

Distribution av produkt/tjänst

Vår produkt går direkt från oss till kund.

De kan få tillgång till vår produkt på följande sätt.

1. Webbsida
2. Mobiltelefon Android/iOS
3. Egen skräddarsydd kund-portal kopplad med ett API för de större bolagen/myndigheterna.

Genomförande

Tidigare milstolpar/framgångar

Kapitalinvestering 17,000EUR Q2 2018
Lyckad marknads-test för blockchain kampanjer i social medier Q3 2018
Kapitalinvestering 30,000EUR Q3 2018
Backend för analys av blockchain - Klar Q4 2018
UI design för tjänst- Klar Q4 2018
UX design för tjänst- Klar Q4 2018

Närmaste huvudsakliga mål


 • Kapitalanskaffning och Partnerskap med Business Finland för framtida finansiering (Under Hela Processen)
 • En färdig prototyp för användning och grundlig sökande efter investorer.
 • Användarvänlig UI MVP prototyp klar Jan/Feb 2019
 • Spana efter nya Investorer och Samarbetspartner gällande kapital anskaffning (under hela processen)
 • Kommersialisering Q2/Q3 2019
 • Global försäljning och expansion år 2020
 • Direktförsäljning till bolag som har verksamhet till krypto-marknaden, Banker, Växlingsbolag, Försäkringsbolag , Statliga enheter samt direktförsäljning till bolag som ännu inte har verksamhet tillknytet till kryptomarknaden på grund av uteblivna förebyggande verktyg. (B2B , B2C)
 • Utveckling av tjänsten för att kunna analysera framtida FIAT transaktioner år 2021

Tidigare finansiering

Kapitalinvestering: 17,000 EUR Q2 2018
Kapitalinvestering: 30,000 EUR Q3 2018
Kapital Investering Business Finland (finansering från statens innovationskassa) 50,000 EUR Q4 2018

Partnerskap

Valega Capital har signerat partnerskap med EKSH OY.

EKSH är en konsultfirma som erbjuder Internationlisering service i form av Marknadstillträde, analyser och expansion över Norden samt i Tyskland.

EKSH har även tillgång till personal Finland, Tyskland och Indien som vi lyckats använda oss av för diverse olika uppdrag.

Användning av finansiering


70% kommer att användas till produktutveckling, kvalitetssäkring, sälj och för att utöka databasen.

20% Kommer att användas för att marknadsföra tjänsten i helhet samt comunity management.

10% Administration och köp av juridiska tjänster

Branschcertifieringar och utmärkelser


Avkastning på investering

Vi förväntar oss att kunna ge en avkastning till våra investorer på minst 7 gånger investerade summa inom 5 år.

Detta genom möjlig börsintroduktion eller avtal om företagsförvärv.

Riskanalys

De risker som företaget har idag är bristen på regleringar gällande digitala valutor. I länder som USA och Kina ser vi att regleringarna ändras från kvartal till kvartal, Ibland blir de strängre och ibland lättare. Detta påverkar därför också teknologin som driver valutorna (Blockchain). Detta är den största risken som företaget idag har. Dock är Valega's vision att utveckla denna produkt med såpass hög kvalité att vi som företag skall kunna hjälpa regeringar att forma regleringar som tillåter progressiv innovation och konkurrens mellan företagen inom blockchain.

Risk-varning

Privanet Group is a Finnish investment service group specialized in trading unlisted shares and managing companies’ financing needs. Our group includes the parent Company Privanet Group Plc, the fully owned subsidiary company Privanet Capital Markets Ltd, which focuses on capital market transactions, and its subsidiary Privanet Securities Ltd, which operates Finland’s only marketplace for trading securities of unlisted companies. Privanet is working closely with FundedByMe, the international crowdfunding platform. The entire Privanet group employs approximately 40 people. We have branches located in Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Vaasa, Forssa, Joensuu, Lahti, Mikkeli, Ylivieska and Kuopio. We provide a large variety of services aimed at bringing together investors and those in need of funding. http://www.privanetgroup.fi/?lang=en