Vi använder cookies för att kommunicera med din webbläsare och identifiera vem du är. Du kan läsa mer om exakt varför vi använder dom eller dölj detta meddelande
 • Språk
 • Valuta

Select Wellness Nordic AB

För hälsosamma och attraktiva arbetsplatser

Vi gör arbetsgivares investeringar i medarbetarnas hälsa lönsamma.
Med stöd av vår digitala plattform hjälper vi våra kunder att bedriva ett systematiskt hälsofrämjande arbete med ett mätbart resultat och företagets return of investment i fokus. Vi identifierar och genomför insatser som leder till ökat välbefinnande för individen och en hälsosam och produktiv arbetsplatskultur.

Investerarerbjudande

2017 stod psykisk ohälsa (ofta stressrelaterad) för 47 % av alla sjukskrivningar i Sverige. Trots att det faktiska produktionsbortfallet beräknas vara 8,7 ggr högre än själva sjukskrivningskostnaden, saknar de flesta företag verktyg och resurser för att mäta denna kostnad och än mindre förhindra den. Lägg till en stillasittande livsstil med förödande hälsokonsekvenser. En ny forskningsstudie visar att 46 % av Sveriges arbetsföra befolkning har en hälsofarligt låg kondition!

Vår forskningsbaserade arbetsmodell i kombination med vår moderna plattform bryter denna negativa trenden och skapar hälsosamma arbetsplatser med friska medarbetare!
För investeringar över 500 000 SEK, kontakta [email protected]
Företag som investerar minimum 100 000 SEK får 50 % rabatt på 1 års grundabonnemang (gäller upp till 600 medarbetare).
Privatpersoner som investerar minst 4500 SEK får 3 månaders abonnemang på vår onlineträning med pass framtagna av Paolo Roberto, se www.15medpaolo.se

Företaget har idag fyra externa långivare som avser konvertera sina lån till aktier senast 31/2, 2019. Maximalt antal aktier som kan emitteras för detta ändamål är 4 751 aktier.

Produkt

Problemet din produkt löser

Hälsa är ett område som trots allas övertygelse om att det är viktigt, ofta halkar ner på företagens dagordning. Initiativtagare och ägare av hälsoprojekt har ofta inte rätt kompetens, resurser eller verktyg för att ta fram relevant underlag som gör det möjligt för ledningen att ta beslut. De har inte heller mätbarhet, produktivitet och resultat i fokus om/när de initierar hälsosatsningar.

Resultatet av bristande mätning och avsaknad av långsiktiga strategier är att aktiviteter som görs för att öka välbefinnandet och minska stressen har mycket liten långsiktig effekt på medarbetarnas produktivitet och hälsa och bidrar inte heller till ökad lönsamhet.

Hur produkten löser problemet

Vår nyutvecklade mjukvaruplattform ger förutsättningar för att skapa ett systematiskt och mätbart hälsofrämjande arbete där vi aktivt stöttar företag både strategiskt och operativt. Modellen vi jobbar enligt är baserad på forskning och 20 års erfarenhet av försäljning av friskvårdstjänster till företag. Genom att sätta produktivitet och mätbarhet i fokus hjälper vi företagsledningen att ta välgrundade beslut om insatser och investeringar i medarbetarnas hälsa. Vi avlastar organisationen internt och gör det möjligt att ställa om från att reagera på sjukdomsfall till att agera proaktivt och att arbeta hälsofrämjande – och därmed nå betydligt fler på ett mer kostnadseffektivt och inspirerande sätt.

Produktegenskaper

Med hjälp av vetenskapliga metoder samlar vi in kvalitativ och kvantitativ data som ligger till grund för vår behovsanalys. 

Utifrån resultatet:
 • Sätter vi mätbara mål
 • Genomför vi tydliga insatser för varje avdelning, baserat på deras specifika behov.
 • Planerar och projektleder vi samtliga insatser. T.ex. inom kost, stress, fysisk aktivitet, missbruk etc. Tjänsterna genomförs av oss eller våra samarbetspartners.
 • Tillhandahåller vi konkreta stödverktyg och rådgivning som avlastar samt ökar kompetens och förståelse bland verksamhetens operativa chefer.
 • Säkrar vi en jämn kvalitet i hela organisationen.
 • Utför vi kontinuerliga analyser över utvecklingen, rapporterar avvikelser och förser ledningen med statistik och rapporter och nyckeltal.

Användningsscenarier för produkten

Våra tjänster riktar sig till företag som ser medarbetarna som en värdefull resurs och framtida konkurrensfördel. De ursprungliga behoven kan vara flera, t.ex.
 • Ökade/höga kostnader p.g.a. ohälsa bland medarbetarna.
 • Resursbrist, vilket resulterar i nedprioritering och svag genomförandekraft.
 • Kompetensbrist.
 • Önskan att stärka sitt varumärke genom att vara en attraktiv arbetsplats.

Vi använder oss av digitala tjänster som är både tids- och resurseffektiva och gör det möjligt att erbjuda samma höga kvalité även för rikstäckande företag.

Team

Jan Sjöbeck avatar
Jan Sjöbeck Vd och Grundare
Jan är en entreprenör som framgångsrikt startat och drivit upp flertalet bolag inom olika branscher. Han har introducerat både ljudboken, som blev Årets julklapp år 2006, och stegtävlingen på den svenska marknaden. Jans främsta styrka är att bygga upp långsiktiga affärsrelationer och att ständigt hitta nya möjligheter.
Thomas Bödefeld avatar
Thomas Bödefeld Styrelseordförande, grundare och säljansvarig
Thomas var med och grundade bolaget och har arbetat aktiv med försäljningen sedan dess. Han har varit med och drivit flera företag tillsammans med Jan och deras yrkesrelation sträcker sig 30 år tillbaka i tiden. Thomas styrka ligger i hans kundfokus. Han brinner för att uppfylla kundernas behov på bästa ... Se mer
Thomas var med och grundade bolaget och har arbetat aktiv med försäljningen sedan dess. Han har varit med och drivit flera företag tillsammans med Jan och deras yrkesrelation sträcker sig 30 år tillbaka i tiden. Thomas styrka ligger i hans kundfokus. Han brinner för att uppfylla kundernas behov på bästa sätt och ta fram lösningar som gör att våra kunder blir nöjda. Se mindre
Mia Skoog avatar
Mia Skoog Operativ chef
Mia har varit en i teamet sedan 2008. Hon har arbetat både på marknadssidan och som ansvarig för produkt- och konceptutvecklingen. Hon är utbildad civilekonom och har tidigare arbetat på McKinsey & Company (2006-2008). Mia är en strateg med stor genomförandekraft.
Charlotte Lindström avatar
Charlotte Lindström Projektledare
Charlotte började på Select Wellness 2011. Hon sköter våra fysiska aktivitetstävlingar och stöttar våra kunder i planering och marknadsföring. Charlottes styrka ligger i hennes förmåga att underlätta våra kunders vardag genom sitt professionella och lösningsorienterade bemötande. Hon drivs av att ge våra användare snabb service och skapa långsiktiga kundrelationer.
avatar
Jenny Ström Digital strateg
Jenny är ny i teamet. Hon bidrar med bred kompetens inom digital marknadsföring och har som uppgift att bygga vår social media strategi och utöka denna försäljningskanal. Jenny är copywriter i grunden och utbildad digital strateg. Hon har mångårig erfarenhet av försäljning både inom B2B och B2C. Hennes styrka ligger ... Se mer
Jenny är ny i teamet. Hon bidrar med bred kompetens inom digital marknadsföring och har som uppgift att bygga vår social media strategi och utöka denna försäljningskanal. Jenny är copywriter i grunden och utbildad digital strateg. Hon har mångårig erfarenhet av försäljning både inom B2B och B2C. Hennes styrka ligger i hennes starka mål- och resultatfokus. Se mindre

Marknad

Målmarknad

Lagkraven på arbetsgivarens ansvar för medarbetarnas hälsa ökar (t.ex. AFS 2014:4). Vi vänder oss till företag som vill fokusera på proaktivt hälsoarbete, medarbetarnas välbefinnande och minskade kostnader för sjukfrånvaro och sjuknärvaro.

Skalbarheten i vår affärsmodell och digitala plattform gör vår tjänst lämplig för större organisationer. I Sverige finns det ~985 000 potentiella användare i företag med 250 anställda och uppåt. Bland medelstora företag (5600 st) finns det ~543 00 anställda. Vårt fokus ligger initialt på företag med 200-600 medarbetare.

Generellt i Europa måste företagen ta större ekonomiskt ansvar vid sjukskrivningar vilket gör vår tjänst intressant på flera marknader.

Konkurrenslandskapet

Den traditionella företagshälsovården omsätter idag 4 miljarder kronor. Marknaden domineras av tre större aktörer. De är väldigt starka avseende behandling, men har inte lyckats ställa om verksamheten till det växande behovet av proaktivt hälsoarbete och digitala tjänster. Detta har lämnat utrymme för en ny marknad växa fram - Corporate Health Management, inom vilken Select Wellness opererar.

Det finns ett mindre antal digitala aktörer inom CRM på svenska marknaden. Deras erbjudande fokuserar på mer specifika områden och skiljer sig så pass mycket från vårt helhetserbjudande, att de i dagsläget istället bör utvärderas som komplement och potentiella samarbetspartners.

Unika egenskaper som skiljer dig från konkurrenterna

Vår affärsmodell - en framgångsnyckel för vår konkurrenskraft.
Genom att arbeta nätverksbaserat med experter inom olika hälso-områden kan vi snabbt anpassa oss till trender och marknadsbehov och erbjuda efterfrågade tjänster genom att knyta till oss nya samarbetspartners. Vi är en helhetsleverantör och våra kunder sparar tid då vi jämför och kvalitetssäkrar samtliga underleverantörer.

Vårt digitala fokus gör våra insatser tids-, kostnads- och resurseffektiva och vi är en modern partner till våra kunder. Kombinerat med företagets snart 20 års erfarenhet av att leverera och utveckla digitala tjänster för hälsofrämjande arbete på arbetsplatser har vi ett stort försprång gentemot potentiella konkurrenter.

Företagets inkomstkällor

Grundtjänsten, kallad "Hållbart Arbetsliv", är ett abonnemang till vilket kunden ansluter samtliga medarbetare. Det kostar 1500:- /medarbetare/år (förskottsbetalning år 1), därefter 125:-/mån. Utöver detta får vi avtalsmässiga intäkter från tjänster som levereras av våra samarbetspartners. Vi räknar med en genomsnittlig intäkt på 800:- /medarbetare/år utöver grundabonnemanget. Framöver avser vi utveckla och utöka vårt eget utbud av behovsstyrda digitala tjänster, vilket kommer ge oss bättre marginaler och värdefulla marknadsföringskanaler då dessa utformas tillsammans med kända profiler och varumärken.

Ytterligare intäkter kommer från redan etablerade digitala aktivitetstjänster som idag används som instegs affärer.

Distribution av produkt/tjänst

Huvuddelen av våra tjänster distribueras redan idag digitalt och har inga geografiska eller kapacitetsmässiga begränsningar. Vårt team och våra samarbetspartners använder sig i största möjliga utsträckning av digitala hjälpmedel (såsom SKYPE och webinarverktyg).

Nya kunder bearbetas både digitalt och via traditionell uppsökande försäljning. Vi har en gedigen databas med nöjda kunder som tidigare nyttjat våra digitala friskvårdstjänster. Samtliga är potentiella köpare av våra nya tjänster.

Genomförande

Tidigare milstolpar/framgångar

 • 1999 lanseras bolagets första digitala aktivitetstävling, Steg!
 • 2004-2012 arrangeras årligen Korpens stegtävling. Enbart 2008 hade tävlingen ~60 000 deltagare.
 • 2008-2011 arrangeras aktivitetstävlingar i Norge tillsammans med Norsk Bedriftsidrett
 • 2006 - namnbyte till Select Wellness Nordic AB
 • 2008 lanseras Askeleet - årligt återkommande stegtävling i Finland
 • 2011 lanseras 30minuter.com
 • 2012 inleds pågående samarbete med Rädda Barnen - Rädda Barnens stegtävling
 • 2013 lanseras 4 nya aktivitetstävlingar med olika samarbetspartners; Löpsteget (Malin Ewerlöf), X-country race (svenska längdskidlandslaget), Cykeltrampet (Susanne Ljungskog) och 15 med Paolo (Paolo Roberto)
 • 2017 lanseras 15 med Paolo abonnemangstjänst för privatpersoner
 • 2018 Digital plattform för "Hållbart Arbetsliv" säljklar

Närmaste huvudsakliga mål

Nu fokuserar vi på tillväxt. Steg 1 är att snarast förstärka teamet med 4 personer som ska bidra till ökad försäljning och att säkra leveranserna till kund. 

2019: 10 medarbetare, 1 500 användare.
2020: 13 medarbetare, 6 000 användare.
2021: 19 medarbetare, 20 000 användare (19 000 i Sverige, resterande från övriga nordiska länder).
2022: 20 medarbetare, 30 000 användare (25 500 i Sverige, resterande från ovan + utvalda europeiska marknader). 
2023: 23 medarbetare, 50 000 användare (37 000 i Sverige, resterande från ovan + licensförsäljning av mjukvaruplattform till utomeuropeiska länder).
2023: Börsintroduktion alternativt uppköp.


Tidigare finansiering

Ägarna har sedan starten investerat ~6 miljoner SEK i bolaget.
Övriga externa medel som tagits in under 2018:
 • Tillväxtverket, Länsstyrelsen 250 000 SEK.
 • Privata investerare 950 000 SEK .

Partnerskap

Utöver våra viktiga samarbetspartners som levererar tjänster till våra kunder, har vi samarbete med flera olika forskningsinstitut. Just nu används vår mjukvara inom Sophia Step Study, ett forskningsprojekt inom typ 2 pre-diabetes som involverar Sophiahemmet, Karolinska Institutet och Mayo Clinic. Vi har tidigare utfört flera studier tillsammans med Karolinska Institutet och Arizona State university (The AZUKI Step) samt Handelshögskolan i Stockholm och Södersjukhuset.

Vi har avtal med samtliga förmånsportaler (Benify, Actiway, Wellnet m.fl.) där medarbetare i anslutna företag får tillgång till vår digitala träningstjänst 15 med Paolo.

Användning av finansiering

Huvuddelen (80 %) av det anskaffade kapitalet kommer användas till att utöka vårt team med fler medarbetare inom försäljning och senare även projektledare på leveranssidan. En mindre del (~20%) kommer att investeras i marknadsföring och systemunderhåll- /utveckling, tills dess att löpande rörelseintäkter täcker dessa kostnader.

Branschcertifieringar och utmärkelser

 • The AZUKI step study, 2009. Karolinska Institutet, Sverige, Kermanshah University of Medical Sciences Iran, Akershus University College of Applied Sciences, Norge, Arizona State University, USA,
 • The Effects of Step Contests on Physical Activity: A Randomized Trial, 2010. Handelshögskolan i Stockhom
 • Vinnare av Microsoft Web Award 2011.
 • Sophia Step Study- stöd för fysisk aktivitet för personer med pre-diabetes och typ 2 diabetes inom primärvården, 2018. Karolinska Institutet, Sverige, Sophiahemmet högskola, Sverige.

Avkastning på investering

Målsättningen är en aktieförsäljning inom fem år, antingen via börsintroduktion eller försäljning. Vid den tidpunkten tror vi oss ha byggt upp en verksamhet som är attraktiv för många större industriella spelare som är i behov av vår kompetens och erfarenhet av digitala hälsofrämjande lösningar.

Riskanalys

Då vår mjukvaruplattform är nyutvecklad (i nära samarbete med kunder) och redan säljklar, har vi tagit oss förbi det största riskmomentet som en utvecklingsfas innebär. Framtida risker är förknippade med våra möjligheter att snabbt ta marknadsandelar innan mer kapitalstarka aktörer hinner modernisera sitt utbud och komma ikapp vårt digitala försprång. Genom att ta in externt kapital som ska användas för att utöka vårt team med sälj- och leveransresurser, avser vi stärka vår marknadsposition innan så sker.