Vi använder cookies för att kommunicera med din webbläsare och identifiera vem du är. Du kan läsa mer om exakt varför vi använder dom eller dölj detta meddelande
  • Språk
  • Valuta

Certico

HealthyLane är en "gamechanger" för alla företag

HealthyLane är en gamechanger som förenklar för företag och sänker kostnader. Genom en modern digital plattform får företaget en helhetsbild över sjukfrånvaro och ohälsa hos medarbetare. En hälsoanalys ger information om ohälsa hos de som aldrig är sjuka. Och den gruppen är den största i ett företag. Detta ger företaget information om hur hälsoinsatser ska fördelas i organisationen och bidrar därmed till att förhindra sjukskrivningar. Resultatet är friskare och hälsosammare medarbetare.

Investerarerbjudande

Vi vet genom lång erfarenhet att alla företag och organisationer som ansluter sig till Healthylane kommer att sänka sin sjukfrånvaro med 5-40%. Detta faktum attraherar alla arbetsgivare och med HealthyLane är det lätt att räkna ut företagets return of investment. HealthyLane är en mycket lönsam investering till relativt låg kostnad för företaget. HealthyLane indikerar ohälsa på ett tidigt stadium vilket gör att företaget kan fokusera på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Det leder med automatik till minskad korttidsfrånvaro och låga rehabiliteringskostnader. HealthyLanes tjänster är lättillgängliga på en modern digital plattform.
 
B-aktier
Om en större investering önskas, kontakta bolaget.
Alla investerare får gratis hälsoanalys i 6 månader.

Produkt

Problemet din produkt löser

Många företag har bristfällig kontroll på sin sjukfrånvaro samt saknar ofta tid, resurser och instrument rent administrativt för att ha en tydlig bild över hälsoläget i organisationen. Korttidsfrånvaro och rehabilitering står för de största kostnaderna för företagen idag. Genom svag kontroll läggs resurser på insatser alltför sent och det blir också dyrt.

Hur produkten löser problemet

HealthyLane indikerar ohälsa på ett tidigt stadium vilket gör att företaget kan sätta in åtgärder innan en sjukskrivning. Företaget kan därmed fokusera på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vi vet genom lång erfarenhet att alla företag och organisationer som ansluter sig till Healthylane kommer att sänka sin sjukfrånvaro med 5-40%. Korttidsfrånvaro och höga rehabiliteringskostnader minskar med automatik. Genom att ha en övergripande och total kontroll på hälsoläget i organisationen ser företaget områden som signalerar ohälsa. Via en hälsoanalys på en modern digital plattform kan företaget identifiera exakt vilka ohälsoområden som finns genom medarbetarnas individuella hälsoansvar och engagemang.
 

Produktegenskaper

HealthyLane är ett Webbaserat verktyg för arbetsgivare och ger en övergripande bild av hälsoläget i realtid. Medarbetare anmäler via app eller telefon egen sjukdom, VAB samt friskanmälan. HealthyLanes sjuksköterskor ger personlig medicinsk rådgivning, bedömer frånvaro och företaget får direkt avisering via sms och/eller e-post. HealthyLane ger omedelbar vårdplanering och snabb tillgång till läkare inom alla specialiteter genom video, chat, telefon eller fysiskt besök. Hälsoanalysen ger den anställde insikt om sin egen hälsostatus och levererar inspiration och råd till förbättringsområden och företaget får information om ohälsoområden på organisationsnivå. Detta gör det möjligt att förflytta riskgrupper till friskgrupper.

Användningsscenarier för produkten

För företag som har hög sjukfrånvaro med hög korttidsfrånvaro och höga rehabiliteringskostnader men också företag som idag har en normal sjukfrånvaro och är måna om att behålla den på samma nivå. HealthyLane är också ett mycket lämpligt verktyg att använda vid identifiering av hälsoområden när man vill arbeta mer främjande och förebyggande och lägga resurser som når alla medarbetare. HealthyLane är lätt att använda och fungerar att implementera i alla typer av företag och organisationer.

Team

Åke Åkerman avatar
Åke Åkerman Affärsutveckling
B. Ed vid Leeds Universitet, Degree i Internationell Marknadsföring vid IHM, Entreprenör, startade bolaget 2003, varit verksam sedan dess. Stort nätverk i branschen. Han är speciellt skicklig i att skapa bolag från idé till lönsam rörelse. En av hans styrkor är at ta människor och att förhandla. Framgångsrikt startat flera ... Se mer
B. Ed vid Leeds Universitet, Degree i Internationell Marknadsföring vid IHM, Entreprenör, startade bolaget 2003, varit verksam sedan dess. Stort nätverk i branschen. Han är speciellt skicklig i att skapa bolag från idé till lönsam rörelse. En av hans styrkor är at ta människor och att förhandla. Framgångsrikt startat flera bolag Se mindre
Elisabeth Eriksson avatar
Elisabeth Eriksson Hälsa och Arbetsmiljöstrateg, Försäljnings- och marknadschef
Marknadsekonom IHM, upphandlare och leg. Sjuksköterska med lång erfarenhet av arbete med Hälsa och arbetsmiljö. Utvecklat arbetsmiljö och hälsoarbete på ledningsnivå i både stora koncerner och mindre företag som lett till att ökat frisktal och sänkt sjukfrånvaro. Arbetat med försäljning och marknad i flera stora medical deviceföretag. Stark på att ... Se mer
Marknadsekonom IHM, upphandlare och leg. Sjuksköterska med lång erfarenhet av arbete med Hälsa och arbetsmiljö. Utvecklat arbetsmiljö och hälsoarbete på ledningsnivå i både stora koncerner och mindre företag som lett till att ökat frisktal och sänkt sjukfrånvaro. Arbetat med försäljning och marknad i flera stora medical deviceföretag. Stark på att förenkla och förklara hur ohälsa påverkar företagets resultat. Se mindre
Ia Skog avatar
Ia Skog Verksamhets ansvarig vårdgivare
Legitimerad sjuksköterska, distriktssköterska, försäkringssköterska i sedan starten.Arbetat både i Sverige och även en 6 års period i USA där hob bl a var med och startade Open Heart Team i Tulsa, Oklahoma. Vidareutbildning Distriktssköterska 1987. Arbetat inom den offentliga vården fram till år 2001 och därefter varit försäkringssköterska. Hon har ... Se mer
Legitimerad sjuksköterska, distriktssköterska, försäkringssköterska i sedan starten.Arbetat både i Sverige och även en 6 års period i USA där hob bl a var med och startade Open Heart Team i Tulsa, Oklahoma. Vidareutbildning Distriktssköterska 1987. Arbetat inom den offentliga vården fram till år 2001 och därefter varit försäkringssköterska. Hon har sedan många år utmärkta kontakter med vårdgivare runt om i landet. Hon är respekterad för sina djupa kunskaper inom skadereglering av försäkringsärenden. Se mindre
Lena Carlberg avatar
Lena Carlberg Controller
Civilekonom vid Göteborgs universitet, lång erfarenhet som controller. Startade 2001 eget bolag och har sedan dess arbetat med allt inom bokföring, bokslut och skatt. Mångårig erfarenhet av bokslut, årsredovisningar, deklarationer och skatterådgivning.
Ann-Sofie Erasmi avatar
Ann-Sofie Erasmi Ansvarig Sjuksköterska
Legitimerad sjuksköterska, lång erfarenhet som sjuksköterska och från företagshälsovården, försäkringsköterska sedan 2003. Ann-Sofie är effektiv, vänlig och flexibel och har bra förmåga att analysera samt skapa en riktig/ rätt insats för varje kund. Hon håller hög standard i samtal med enskilda personer och är ledstjärnan för resterande sköterske teamet.
Anette Ljungqvist avatar
Anette Ljungqvist Projektledare, samordnare Arbetsmiljö och hälsa
Anette är KBT terapeut, leg.sjuksköterska, hälsopedagog och har en gedigen erfarenhet som operativ chef och utbildare inom ledarskap och kommunikation. Anette är vidare expert på stresshantering/utmattning, kris och rehabilitering. Anette har i många år haft hälso- och arbetsrelaterade uppdrag i många stora organisationer

Marknad

Målmarknad

Vår marknad är företag med 10 - +250 anställda och som är intresserade av att minska sjukfrånvaron och öka välbefinnandet hos sina anställda. C:a 4.500.000 människor arbetar i Sverige och det finns över 1.000.000 företag rensat för offentliga företag. 99,9% av företagen har mindre än 250 anställda och endast 0,1% av företagen har över 250 anställda. Antalet företag inom gruppen 10 -250 anställda är c:a 40.000 st. När vi etablerar oss i Sverige, kommer vi att starta förberedelserna för etablering i Norden och lägga en plan för lanseringen och vilka förutsättningar som finns på varje marknad.

Konkurrenslandskapet

Företagshälsovården är en aktör i Sverige till vilken dock endast 65% av arbetsföra har tillgång till. Företagshälsovårdens svaghet är dock att de inte utvecklas digitalt i tillräckligt fart och får svårt att attrahera via moderna plattformar. Andra hälsoaktörer med liknande lösningar är Aino Health, en ledande leverantör av digitala lösningar och processverktyg inom Corporate Health Management. Curando Nordic, ett hälso- och vårdbolag byggt på en IT-plattform och en kompetensbas inom hälsa och vård.
Qurant, ett hälsokoncept som drivs av Svensk Vårdförmedling Försäljnings AB.

Unika egenskaper som skiljer dig från konkurrenterna

Healthylane skiljer sig genom att inte enbart erbjuda sjuk och friskanmälan och doktor på nätet utan framför allt att kunden kan välja hur han/hon vill träffa doktorn och att det kan planeras i realtid. Dessutom erbjuder vi en modern individuell webbaserad hälsoanalys som varje medarbetare gör där arbetsgivare får en digital sammanställning av bolagets hälsoprofil. Via hälsoanalysen får företaget koll på hälsan hos de medarbetare som aldrig är sjukskrivna. Utöver detta kan vi dessutom erbjuda andra tjänster och stöd som ett resultat av analysen som vi vet att företagen kan behöva vid exempelvis rehabiliteringsfall, krisstöd och hälsocoaching.

Företagets inkomstkällor

Inkomstkällor kommer ifrån;

- Antal samtal vi har för försäkringsbolagen.
- Anslutningsavgifter som företaget betalar per månad och medarbetare för Accessen.
- Anslutningsavgift för hälsoanalysen.
- Inkomster från påslag till de underkonsulter vi använder.

Distribution av produkt/tjänst

Vi distribuerar redan idag våra tjänster till kunder och gör det via teamet och underkonsulter. Det innebär att vi redan har många referenser på framgångsrika resultat som bekräftar att HealthyLane är en tjänst som snabbt ger en "return of investment". Certico har redan ett gediget samarbete med försäkringsbranschen och här får våra tjänster ytterligare en utökad distributionskanal. Genom våra samarbetspartners har vi redan stora kundvolymer och tillgång till ytterligare stora nätverk. Teamet har tillsammans en grym kompetens och ett stort nätverk av kontakter som redan bearbetas och ett flertal avtal har redan slutits.

Genomförande

Tidigare milstolpar/framgångar

2003 bolaget startade med första försäkringskunden
2010 första sjuk- och friskanmälan kunden i en enkel mjukvara
2015 flyttar till Kanoldhuset
2018 augusti: lansering av Healthylane
2018 oktober: 19 företag och 800 personer i frisk och sjukanmälan tjänsten
2108 oktober: 2 företag och 300 personer i Access

Närmaste huvudsakliga mål

Att bli en av huvudaktörerna på först och främst den svenska marknaden avseende proaktiv webbaserad företagshälsovård och därefter i Norden.
Vårt mål är att inte bara växa organiskt utan även genom förvärv och på så vis öka tillväxt takten
2019 skall vi ha 4.500 personer anslutna i Accessen och Sjuk- och Friskanmälan
2019 gör vi ytterligare en kapital anskaffning för att fortsätta växa
2020 skall vi ha 13.500 personer anslutna i Accessen och Sjuk- och Friskanmälan
2020 gör vi en privat investerings runda och planerar för en börsnotering

Tidigare finansiering

Den första finansieringen gjordes av huvudägaren tillsammans med banken och Almi.
År 2010 var alla lån till banken och Almi återbetalade och bolaget har en solid rörelse med eget kapital
Bolaget har varit verksamt under flera år och har ett positivt cash-flow från grundrörelsen de flesta år.

Användning av finansiering

C:a 80% av anskaffat kapital kommer att användas för sälj och marknadsföring och resterande kommer att användas för löpande utveckling av plattformen samt anställning av sköterskor. Vi kommer att anställa säljpersonal först i Stockholm och Göteborg och i steg 2 i Malmö och mellan Sverige för att bearbeta företag och kommuner med vår tjänst. Vi skall investera i marknadsföring och framförallt i digital marknadsföring löpande så att vi skapar varumärkeskännedom om Helathylane. I takt med att vi får in nya kunder skall vi skala upp verksamheten med sjuksköterskor. Vi skall löpande investera i utveckling av plattformen.

Avkastning på investering

Vi planerar en börsnotering inom 3 år när bolaget vuxit betydande. Vi planerar en ytterligare finansieringsrunda med FundedByMe nästa år och en private finansiering via utvalda privata investorer innan bolaget noteras. Målet är att aktieägarna skall få en ordentlig avkastning på investerat kapital.

Riskanalys

Den största risken bolaget står inför att det tar längre tid att knyta an kunderna. Vidare finns risk att kunden tycker att bolagets prismodell är felaktig.