Vi använder cookies för att kommunicera med din webbläsare och identifiera vem du är. Du kan läsa mer om exakt varför vi använder dom eller dölj detta meddelande
  • Språk
  • Valuta

Sport for integration

None

Ägare av kampanjen

Göteborg är en av Sveriges mest segregerade städer! Insatser görs men det behövs ytterligare åtgärder. Detta projekt kombinerar idrott med aktiviteter i arbetslivet och skolor.
engelska | Svenska

Idrott för integration

Göteborg är en av Sveriges mest segregerade städer! Insatser görs men det behövs ytterligare åtgärder. Detta projekt kombinerar idrott med aktiviteter i arbetslivet och skolor.

Inspirerad av Borlängeprojektet med det Somaliska bandylandslaget, www.somaliabandy.com, är detta projekts mål att använda innebandyn som verktyg för att underlätta integrationen för människor i utanförskap. Det faktum att åtta av killarna idag läser på bandygymnasium blev en ”Aha”-upplevelse. Idrotten har i alla tider varit en möjlighet för att uppmuntra till ett aktivt liv, lära känna andra människor, fostra och skapa förutsättningar för nya utmaningar.

Projektets målområde är nordöstra Göteborg och riktar initialt in sig på killar i åldern 16 till 25 år. Parallellt med att skapa ett innebandylag kommer detta projekt att sträcka sig längre, utanför innebandyplanen, genom att kombinera idrotten med aktiviteter i arbetslivet och skolor.

Sociala problem

Göteborg är en av Sveriges mest segregerade städer! Insatser görs men det behövs ytterligare aktiviteter. Vi kan alla bidra för att motverka segregationen!

Vår lösning

Det kortsiktiga målet är att formera ett lag för att ha ett innebandylag på planen i oktober när distriktets serier startar.

Parallellt kommer detta projekt att kombinera idrotten med aktiviteter i arbetslivet och skolor. Det kommer att handla om att ordna studiebesök, ta fram praktikplatser, hitta vuxna förebilder m m. Målet är att så frön, skapa framtidsdrömmar och stötta förverkligandet av dem!

Innebandy i området?

I nordöstra Göteborg finns inga innebandyföreningar mellan Kortedala och Angered. På längre sikt är projektets ambition att skapa förutsättningar för en livskraftig förening.

Projektets genomförande

För att genomföra detta projekt har Pontus Berger tagit tjänstledigt ett och ett halvt år fr o m den 1 maj från anställningen på Volvo Personvagnar. Tanken är att driva projektet med alla dess delar på heltid från projektstart. Det omfattar t ex att skapa förutsättningar för verksamheten, ordna träningstider, hitta adepter, träna dem, coacha spelarna, kontakter med näringsliv, ordna träffar m m. På längre sikt skapas också förutsättningar för en livskraftig förening som kan stå på sina egna ben.

Ditt stöd behövs, du kan vara en del i projektet!

Finansieringen behövs för att täcka projektets kostnader fram till slutet av 2016. Projektet kommer att ha kostnader för utrustning, träningar, matcher, domare, transporter och resurser. Genom ditt stöd kan du vara en del i projektet för att motverka segregation!

Ägare av kampanjen