We use cookies to communicate with your browser and identify who you are. You can read more about exactly what we use them for or hide this message
  • Language
  • Currency
Campaign cover image

Live and let die

Campaign owner

I want to write the book (in Swedish) about how large-scale voluntary cooperation now makes anything possible - but only if voluntary cooperation makes this book possible.

I want to write the book (in Swedish) about how large-scale voluntary cooperation now makes anything possible - but only if voluntary cooperation makes this book possible.

Det gamla dör...

Vi talar ständigt om eliten, de ”1 procenten”, etablissemanget som inte lyssnar och makthavarna som blir allt mer maktfullkomliga. Högern varnar för den stora staten och vänstern för storföretagen. Ibland låter det som att de styrande aldrig har varit större och mäktigare.

Men det är precis tvärtom. Aldrig i modern tid har eliten stått under så hård press som i dag. Globaliseringen, digitaliseringen och individualiseringen utmanar alla auktoriteter. Det blir allt svårare för regeringar att vinna val, för företag att behålla kunder, för tidningar att behålla läsare och för fackföreningar och kyrkor att behålla medlemmar.

Det vi trodde var fast håller på att förflyktigas, det som vi tog för givet håller på att falla. Bara konstgjord andning ger det en respit.

...för att det nya ska kunna leva

Eliten utmanas inte av några få, utan av alla. Allt fler människor i allt friare länder blir allt rikare och bättre utbildade, och de har tillgång till historiens starkaste produktivkrafter. När de kopplas samman och bygger vidare på varandras kunskap frigörs en makalös skaparkraft. Tekniska innovationer, open source, crowdscience och crowdfunding utmanar bjässarna. Smartare robotar, do it yourself-teknik och 3D-printers undergräver masstillverkningen.

Det är en frihetlig revolution, men det är också den stora turbulensens tid. I tomrummet mellan det gamla som är döende och det nya som ännu inte har fötts får vi oreda, vilsenhet och populism. Gamla regleringar kan stå i vägen för det nya, och institutioner som upprätthålls på konstgjort vis kan till slut spolas bort, med barn, badvatten och allt.

Vi måste lära oss att leva - och låta dö.

Jag behöver din hjälp

Jag tror att detta är vår tids stora berättelse. Men för att kunna skriva denna syntes av min syn på många olika områden behöver jag din hjälp - finansiellt, för att jag ska få tid att skriva den, men också dina idéer och synpunkter, för att jag ska kunna göra det bra. Boken handlar om att bjässarna inte längre kan stå emot kraften i mångas spontana samverkan. Boken ska skapas genom denna kraft - eller inte alls. Om jag får ihop 100 000 kronor skriver jag, annars betalas alla pengar tillbaka.

Alla pengar därutöver kommer att möjliggöra för mig att ägna mer tid åt research och skrivande av boken och även att projektera för eventuell översättning och filmatisering och en bättre hemsida.

"Johan Norberg, one of Sweden's sharpest liberal writers and thinkers" Charlemagne, The Economist

Campaign owner