We use cookies to communicate with your browser and identify who you are. You can read more about exactly what we use them for or hide this message
  • Language
  • Currency

Nerdy By Nerds

Nerdy By Nerds

This is jeans for the nerd. The nerd is curious, interested and aware. To be a nerd is a lifestyle. And above all, the nerd is cool.

This is jeans for the nerd. The nerd is curious, interested and aware. To be a nerd is a lifestyle. And above all, the nerd is cool.

Svensk version längre ner.

These jeans are for the nerd. The nerd is curious, interested and environmentally conscious. Being a nerd is a lifestyle. And above all, the nerd is cool.

Our journey began with a sharp turn. In autumn 2011 the three of us, all Malmö lads, were set to open an online store with new, unestablished and select clothing brands. We were almost ready to launch when it struck us that it would be much cooler to create our own denim brand. The turnaround was a fresh start and our concept took shape. We would develop our own jeans. None of us could sew of course, but that wouldn't stop us.

Killing our darlings

We knew what we liked. Which is why we started dissecting our own favourite jeans. We unstitched seams and studied the anatomy of the construction. Nine of our own favourites were sacrificed, but it was worth it to produce models that met our high demands and expectations. This helped the next piece in the concept puzzle fall into place. The jeans would be handmade close to you, our customers. Or even right in front of you.

OK, so there's the basic idea. This is how it's going to work.

Life in the ShopFactory – the heart of our concept

The ShopFactory will contain everything under one roof – design, production and retail. The ShopFactory will allow you to see, hear, smell, touch and be a part of the process when your jeans are made. You will see your jeans come to life through a glass wall in the middle of the room. The other half is the nerd's living room – an inspiring lifestyle store where you can have a coffee, read wine recommendations or even attend a workshop.

With the help of partners who know their markets, we want to spread our concept to European metropolises and then to the rest of the world. Our approach to growing is small-scale in a larger dimension; many small ShopFactories rather than one large one. This is possible thanks to the access to qualified and experienced partners in the cities where we open our doors. Just as with many other European countries, Sweden is home to a large number of professionals from the global textile industry who are currently unemployed due to production moving to where costs are minimal. Working for us, they're a part of the solution.

The next big thing – a sustainable business idea at the nerd's doorstep

We have a sound business plan and by all accounts our timing is spot on. Business journals and fashion bloggers alike say that we as consumers are becoming increasingly fastidious, nerdy and responsible with our spending. The development that started in the food industry is now moving into the fashion world. And we're there from the start.

We are passionate about the jeans and the craft, but our concept also involves a natural accountability for social and environmental issues; a philosophy which also has promising business implications. By manufacturing the jeans on location we dispense with the need for large storage space and avoid producing above demand, which also decreases our financial burden.

The future – Malmö and the world

The models are complete. The online store is ready to go. Autumn 2013 will see the opening of our first ShopFactory here in Malmö. The next step is to find partners who, together with us, want to open our ShopFactories in Stockholm, Berlin, Copenhagen and anywhere the nerd may be. Over the next five years we have our eyes set on New York, London, and Amsterdam. With your help we can get there faster and be better at what we do.

Those of you who chose to be a part of Nerdy by Nerds should prepare for an exciting journey. We want you to get involved and have your say in the development of our first ShopFactories and models. We have developed a process which means that we can produce local limited edition models in a quick and easy way in collaboration with you and the nerds of your city. In this way we can listen and adapt whilst you get closer to your jeans and Nerdy by Nerds.

Do you feel an affinity with our nerdyness? Do you believe this could be the next big thing? If the answer is yes, we want you to be part of our exciting journey.

If you decide to be a part of our team you will have the opportunity to be product testing our jeans. You will be able to buy a pair of Nerdy By Nerds - Limited Edition - Funded By Me Jeans for 449 SEK, where we in return want you to do as we did, Inspects the seams, examine the fabrics and feel the fit. Each pair of jeans will have a unique serial number for future reference

The jeans will cost between 1500-2500 SEK. Brands that sell cheap jeans generally drop sales and those that offer expensive jeans with regard to the environment, quality and design are gaining market shares.

15 million pair of jeans are sold annually in Sweden. Approximately 8 million of these are men.

In 2013: 3000 pair of jeans sold online and in the ShopFactory in Malmö. Equivalent to 0.0375% of men's jeans sales in Sweden.

Year 2014: 6000 pair of jeans, ShopFactories in Malmö and Stockholm. Women jeans introduced. 0.04% of the total jeans sales in Sweden.

In 2015: 12,000 pair of jeans, ShopFactories in Malmo, Stockholm, Copenhagen and Berlin.

Partners:

Svensk version:

Det här är jeansen för nörden. Nörden är nyfiken, intresserad och miljömedveten. Nörden är en livsstil. Och framför allt, nörden är cool.

Vår resa började med en tvärvändning. Hösten 2011 skulle vi, tre Malmögrabbar, öppna en webbshop med nya oetablerade och utvalda klädmärken. Vi var nästan redo att lansera, men då kom vi på att det skulle vara coolare att satsa på ett eget jeansmärke. Vändningen blev en nystart och vårt koncept började ta form. Vi skulle ta fram egna jeans. Ingen kunde förstås sy, men det skulle inte hindra oss.

Killing our darlings

Vi visste vad vi gillade. Därför började vi dissekera våra egna favoritjeans. Vi sprättade upp sömmar och studerade konstruktionens anatomi. Nio av våra egna favoriter strök med, men det var det värt för att få fram modeller som uppfyllde våra höga krav och förväntningar. Det här fick nästa pusselbit i konceptet att hamna på plats. Jeansen skulle såklart vara handgjorda nära dig. Eller till och med framför dina ögon.

Ok, det var bakgrunden. Så här ska det gå till.

Livet i butiksfabriken – hjärtat i vårt koncept

I butiksfabriken ska allt rymmas under samma tak – design, produktion och försäljning. I butiksfabriken ska du kunna se, höra, lukta, känna på och vara en del av processen när dina jeans blir till. Genom en glasvägg i mitten av lokalen ser du dina jeans produceras. Andra halvan är nördens vardagsrum – en inspirerande livsstilsbutik där du kan ta en kopp kaffe, läsa vintips eller kanske vara med på en workshop.

Med hjälp av partners som kan sin marknad vill vi sprida vårt koncept till stortstäder i Europa och sen till resten av världen. Vårt sätt att växa är småskalighet i större omfattning, många små butikfabriker snarare än en stor. Det kan vi göra tack vare tillgången på kvalificerade och erfarna medarbetare där vi väljer att öppna. I Sverige, precis som i många andra Europeiska städer, finns många proffs från den globala textilindustrin som idag går arbetslösa när produktionen flyttar dit kostnaderna är lägst. Hos oss är de en del av lösningen.

Nästa stora grej – en hållbar affärsidé i nördens närhet

Vi har en affärsplan som håller och allt pekar på att vi är helt rätt i tiden. Både affärstidningar och modebloggar berättar om att vi konsumenter blir allt mer kräsna, nördiga och ansvarstagande när vi spenderar våra slantar. Utvecklingen som började i mat- och livsmedelsbranschen, tar nu steget in i modevärlden. Och vi är med från början.

Vi brinner för jeansen och hantverket, men i vår affärsidé finns också ett naturligt socialt- och miljömässigt ansvarstagande. Samtidigt som det håller affärsmässigt. Genom att tillverka jeansen på plats slipper vi tillexempel stora lager och överproduktion vilket dessutom minskar vår ekonomiska belastning.

Fortsättningen – Malmö och världen

Modellerna är klara. Webbshopen är klar. Hösten 2013 öppnar vi vår första butiksfabrik hemma i Malmö. Nästa steg är att hitta partners som vi tillsammans med vill öppna våra butiksfabriker i Stockholm, Berlin, Köpenhamn och där nörden finns. Inom fem år är siktet inställt på New York, London, och Amsterdam. Med din hjälp kan vi göra det här snabbare och bättre.

Du som väljer att vara en del av Nerdy by Nerds får vara med på en spännande resa. Vi vill gärna att du är med och påverkar utvecklingen av våra första butiksfabriker och modeller. Vi har utvecklat en process som gör att vi snabbt och enkelt kan ta fram lokala limited edition-modeller tillsammans med dig och nördarna i respektive stad. På så sätt kan vi lyssna och anpassa oss samtidigt som du kan få en personlig relation till dina jeans och Nerdy by Nerds.

Känner du igen dig i vår nördighet och tror du att detta kan bli nästa stora grej? Då vill vi gärna att du är en del av vår spännande resa.

Om du blir en del av vårt team så har du möjlighet att produkttesta våra jeans. Du kommer kunna köpa ett par Nerdy By Nerds - Limited Edition - Funded By Me Jeans för 449:-, där vi i gengäld vill att du gör som oss, synar sömmarna, granskar tygerna och känner på passformen. Varje par jeans kommer att ha ett unikt serienummer för framtida referens.

Jeansen kommer kosta mellan 1500-2500:-. Märken som säljer billiga jeans tappar generellt försäljning och de som erbjuder dyrare jeans med hänsyn till miljö, kvalité och design tar marknadsandelar.

15.000.000 par jeans säljs årligen i Sverige. Cirka 8.000.000 av dessa är herr.

År 2013: 3000 par jeans sålda på webben och butiksfabriken i Malmö. Motsvarar 0,0375% av herrjeans försäljningen.

År 2014: 6000 par jeans, butiksfabriker i Malmö och Stockholm. Dam introducerat. 0,04% av den totala jeansförsäljningen.

År 2015: 12000 par jeans, butiksfabriker i Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Berlin.