We use cookies to communicate with your browser and identify who you are. You can read more about exactly what we use them for or hide this message
  • Language
  • Currency
Campaign cover image

OnTheFlea

OnTheFlea

Take a pic and sell what you don't need within 30 sec. Buyers will find cheap stuff nearby with their GPS. Like a flea market where everyone has a table.

Take a pic and sell what you don't need within 30 sec. Buyers will find cheap stuff nearby with their GPS. Like a flea market where everyone has a table.

Presentation

Swedish below

It was a night in November.

A few of us sat around talking about business and ideas and the future. We all agreed that a successful business of tomorrow has to be one that does good, and that contributes to both people and society.

We talked about how doing good could also be good business. Four or five ideas came up almost instantly, but it wasn’t until Mike spoke that we all felt we were on to something. His idea was to help things that were no longer of use to a particular person find their way to someone else. To sell all the things that we just own, without remembering why we own them. It should be super easy to do it. And fun! The whole thing about being social came up. How important it is to meet people in real life. Why it is more fun to shop in a fleamarket than on a website. One thing led to another, and one month later the first outline was presented. OnTheFlea: the Fleamarket app where you sell the stuff you don’t need and have fun shopping around for things you want. All without spending big money.

At the same time, another thing became even more clear than the idea itself: the fact that we - having spent lots of time with family and children over the last years - are privileged for sure, but that we are all still entrepreneurs at heart. We are full of ideas and able to make them come true. We have all shown that more than once. Now, with the kids being older, we have the feeling the time has come to get going again. To yet again bring a new project to the market and just make it happen. Get the band together as Jake and Elwood Blues would have put it…

We wanted to create the best team possible. When we were done scouting, there were seven of us. Some of us have worked together in various ways since the 80s. Some have joined us along the way. Each one of us is really, really good at what we do. Each one firmly attached to the ground and with full confidence in the rest of the team.

We were ready.

We’re now building the next big thing in e-trading. That is a kick in itself. We’re starters. We are at our best when it comes to the crazy part when everything is possible. The time when you grow like mad, everything is an opportunity and you care more about customers than about competition. No fear. No distractions. Focus on growth and building value.

The technology is in place. All the development is paid for. No waiting to do. The train is at the platform.

Have fun and enjoy the ride!

Presentation av projektet

Det var en kväll i november.

Vi satt några stycken och pratade om affärer och idéer och framtid. Om hur framtidens företag måste vara goda och bidra med något till människor och omvärld. Vi började spåna på hur man kunde kombinera en bra affär med att göra något gott.

Vi kom upp med fyra, fem grejer direkt men så kom Micke med spåret som vi alla kände att vi ville utforska: Idén var att se till att det som ingen använder kommer till nytta för någon annan.

Att sälja allt det där som bara står. Och göra det på ett så enkelt sätt som möjligt. Roligt skulle det vara. Det där med möten med människor kom upp, gemenskap. Och utifrån dessa tankar hade vi en månad senare ett utkast - OnTheFlea. Loppis appen där du säljer det du inte använder och där du roar dig med att shoppa runt på sådant du vill ha utan att det kostar skjortan.

Samtidigt blev en annan sak ännu tydligare än själva affärsidén: Att vi som kunnat ägna de senaste åren åt att vara mycket med våra familjer och hänga med våra barn var priviligierade. Men att vi i grunden är entreprenörer. Vi sprutar idéer och vi tar dem i hamn. Det har vi alla visat fler gånger än en. Och nu, när barnen är lite större, känner vi att det är dags igen. Att ännu en gång ta ett nytt projekt till marknaden och göra det framgångsrikt.

Vi ville knyta bra människor till oss. Vi blev sju. Några av oss har jobbat på olika sätt med varandra sedan mitten av 80-talet. Andra har vi knutit till oss på vägen. Alla är riktigt, riktigt bra på det de gör. Alla står med båda fötterna på jorden och vi känner förtroende för varandra.

Ett team helt enkelt.

Vi håller på att bygga nästa stora grej inom Internet-handel. Det är en kick. Vi är starters. Vi är bäst på den där galna delen där allt är möjligt, där man växer så det knakar, där bara möjligheter finns och man bryr sig mer om kunderna än konkurrenterna. Inga rädslor, inget som distraherar. Fokus på tillväxt och på att skapa värde.

INTÄKTER År 2013 - Antal annonser: 500.000 – Netto/annons: 2.87 – Omsättning SEK: 1 435 000 År 2014 - Antal annonser: 2 000.000 – Netto/annons: 2.87 – Omsättning SEK: 5 740 000 År 2015 - Antal annonser: 6 250.000 – Netto/annons: 2.87 – Omsättning SEK: 17 937 500

All teknik är klar. Alla utvecklingskostnader är tagna. Inga långbänkar att vänta på. Det är bara att åka med på resan.

Have fun and enjoy the ride!

Nyfiken? Läs mer om projektet här: http://www.ontheflea.se/